ทองถนิม สืบสานงานช่างทองโบราณ สรรค์สร้างงานประณีตศิลป์ด้วยศรัทธา

  • 2.9K
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

งานถวายพระราชินีภูฏาน

งานช่างทองโบราณ จัดเป็นงานประณีตศิลป์อย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ในปัจจุบัน ผู้ที่เข้ามาทำงานตรงนี้อย่างจริงจัง ยังมีไม่มาก เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ทักษะ และความประณีตสูง กว่าจะผลิตผลงานได้แต่ละชิ้นใช้ระยะเวลานาน และใช้ศาสตร์ในหลายแขนง จึงทำให้งานช่างทองโบราณยังเป็นที่รู้จักกันในวงแคบ ไม่แพร่หลาย

แต่ในวันนี้ ได้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญ และต้องการปลุกกระแสความนิยมในงานตรงนี้ จึงได้ก่อตั้งเป็นกลุ่ม “ทองถนิม” ขึ้นมา

สิทธิศักดิ์ คูหาวิไล และ นิกร จันทร์ต๊ะตา คือผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มทองถนิม โดยทองถนิมก่อตั้งจากปณิธานสามประการคือ เพื่อสืบสานงานเครื่องทองโบราณให้ไม่สูญหาย เพื่อเผยแพร่ฝีมือของช่างศิลป์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่มีทักษะและฝีมือในสาขาช่างวิชานี้ให้ได้มีอาชีพรองรับ

สิทธิศักดิ์ คูหาวิไล

“ภูมิปัญญาไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งสำหรับเราคนไทย เป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชิวิตของคนไทย และเป็นเอกลักษณ์ไทยที่บ่งบอกถึงความเจริญและความมั่งคงของชาติ ในปัจจุบันนี้ ภูมิปัญญาไทยหลาย ๆ อย่างกำลังเลือนหาย วัฒนธรรมไทยบางส่วนที่มีมาแต่อดีต กำลังถูกกลืนกินโดยวัฒนธรรมต่างชาติ เครื่องทองโบราณ ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาไทยที่หากไม่อนุรักษ์ไว้ก็จะสูญหายเช่นเดียวกัน” สิทธิศักดิ์ คูหาวิไล ได้กล่าวไว้ถึงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์งานในสาขาช่างทองโบราณ

นิกร จันทร์ต๊ะตา จบการศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เป็นผู้หลงใหลในงานศิลปะไทยและมีใจรักในเครื่องประดับไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นิกรได้คลุกคลีอยู่กับศิลปะไทย ศึกษาทั้งงานจิตรกรรม งานช่างหัวโขน และงานช่างทองหลวง และได้นำความรู้ทางด้านศิลปะไทยที่ได้ร่ำเรียนมาต่อยอดพัฒนาในงานเครื่องประดับไทย นิกรมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ เพื่อให้เป็นมรดกล้ำค่าแก่ผู้ที่ได้ครอบครอง

นิกร จันทร์ต๊ะตา

ผลงานของทองถนิมถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการและเทคนิคที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทย เน้นเทคนิคการสลักดุน การลงยาสีร้อน การดัดลวด เป็นต้น ลวดลายถูกออกแบบให้มีความวิจิตรอ่อนช้อย ประณีตและใส่ใจในทุกรายละเอียด มีการเล่าเรื่องราวผ่านงานเครื่องประดับ ในบางชิ้นมีการสอดแทรกปรัชญาทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปในตัวอีกด้วย

“ลูกค้าจะชอบให้ผมออกแบบ ส่วนใหญ่เราจะใส่สัญลักษณ์ที่เป็นสิริมงคลเข้าไปเพื่อทำให้ชิ้นงานมีเรื่องราวและความหมายมากขึ้น ลูกค้าก็จะภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลก” นิกร กล่าวด้วยรอยยิ้ม

ความละเอียดและประณีตเป็นสิ่งที่นิกรและสิทธิศักดิ์ให้ความใส่ใจมาก กว่าจะได้แต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาหลายเดือน เนื่องจากมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและมีกระบวนการที่ยาก ผลงานหนึ่งชิ้นจะใช้ช่างหลายคนในการทำ อาจต้องมีการหลอมทองและรื้อทำใหม่อยู่หลายครั้งจนกว่าจะได้ชิ้นงานที่ลงตัวที่สุด และนี่เองที่ทำให้ผลงานทุกชิ้นของทองถนิมมีเสน่ห์และมีคุณค่า ลูกค้าหลายท่านก็ยินดีที่จะรอเพื่อให้ได้ครอบครองชิ้นงานที่ประทับใจที่สุด

งานถวายพระราชินีภูฏาน2

ทองถนิมสร้างสรรค์ผลงานทั้งที่เป็นแบบโบราณดั้งเดิมเพื่อสืบทอดให้รูปแบบดั้งเดิมไม่สูญหาย และแบบร่วมสมัยเพื่อประยุกต์ให้มีความเป็นสากล และเข้าถึงคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ งานที่ภูมิใจที่สุดของทองถนิมก็คือ การได้ทำเครื่องประดับถวาย สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นความปลาบปลื้มของนิกรและสิทธิศักดิ์มาก

ผลงานของทองถนิมไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องประดับ หากแต่ยังเป็นผลงานทางศิลปะที่มีจิตวิญญาณ และเต็มเปี่ยมไปด้วยเจตนารมณ์อันดีที่ต้องการสืบสานและยกระดับงานช่างศิลป์ไทยในสาขาเครื่องทองโบราณให้คงอยู่คู่ชาติไทย และผู้ที่ได้ครอบครองงานก็ไม่เพียงแค่มีส่วนช่วยในการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ยังได้ครอบครองผลงานที่จะประเมินคุณค่าไม่ได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทับทรวง มุกดา จี้สิงห์ พาน ปิ่น

ช่องทางการติดต่อทองถนิม Facebook : www.facebook.com/tongthanim IG : tongthanim โทร 095-254-2939

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2.9K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE