อมาเดอุส เอเชีย รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2559

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Top-Employers-Institute-1

บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ได้รับรางวัลจากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่รับรองมาตรฐานความเป็นเลิศของบริษัทผู้ว่าจ้างด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักสากล

องค์กรระดับโลกในปัจจุบันต้องสามารถบริหารงานในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมเท่านั้น แต่ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่กันไปด้วย โดยสิ่งหนึ่งที่รับรองว่า บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด เข้าใจและดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปของลูกจ้างยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ก็คือการได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2559 จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute)

คุณแอนา โดวัล (Ana Doval) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทอมาเดอุส ระบุว่า “ความสมดุลของอำนาจบริหารในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน ลูกจ้างสมัยนี้มีลักษณะเป็นเหมือนหุ้นส่วนธุรกิจมากขึ้น และบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ก็พยายามที่จะรักษาสมดุลนี้ โดยการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานแต่ละคนให้มากที่สุด ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น การได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2559 จึงเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมาก และนี่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาวิธีทำงานภายในองค์กรต่อไป เพื่อสามารถผลักดัน และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นในอนาคต”

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นสุดยอดบริษัทดีเด่นต้องผ่านขั้นตอนการสำรวจที่เข้มงวด และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ได้ประเมินบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการวางกลยุทธ์บุคลากร การวางแผนแรงงาน การเรียนรู้และพัฒนา วัฒนธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นต้น

คุณเดนนิส อัตเตอร์ (Dennis Utter) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจระดับโลกของสถาบันท็อป เอ็มพลายเยอร์ส (Top Employers Institute) กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าพนักงานจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การสำรวจโดยละเอียดของสถาบันเราทำให้สรุปได้ว่าบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด สามารถสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานได้ยอดเยี่ยม ตลอดจนเอื้อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ตั้งแต่สิทธิประโยชน์สำรองของลูกจ้าง และสภาพการทำงาน ไปจนถึงแผนบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่มีครอบคลุมและสอดรับกับวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างแท้จริง”

การสำรวจนานาชาติประจำปีที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) นั้น ให้ความสำคัญกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานอันเป็นเลิศสำหรับลูกจ้าง ที่พร้อมดูแลและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร และที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานทุกคนได้จริง

คุณแอนา โดวัล (Ana Doval) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคุณพรชัย วงษ์เลิศไมตรีกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2559

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •