กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผนึก “เครือบีดีเอ็มเอส – วิริยะ – แองเจิ้ลไลฟ์ – สทท.” เสนอแพคเกจบริการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนครบวงจร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ผู้บริหารโครงการ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วม “โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส – วิริยะประกันภัย – แองเจิ้ลไลฟ์ และ สทท.” เซ็นเอ็มโอยูโครงการนำร่องยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนครบวงจร “Tourism Healthcare Emergency System” ครอบคลุมแผนประกันภัยเริ่มต้น 50 บาทต่อวัน รับสิทธิรักษาใน รพ.เครือบีดีเอ็มเอสทั่วประเทศ พร้อมแอพฯ เสมือนที่ปรึกษาแนะนำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทั้งรายชื่อและแผนที่โรงพยาบาลใกล้เคียงรวมถึงศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึง การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคี ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส วิริยะประกันภัย และแองเจิ้ลไลฟ์ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงฯ ว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาโครงการ “Tourism Healthcare Emergency System” เพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ด้วยแพลทฟอร์มออนไลน์ที่มีแอพพลิเคชั่นแองเจิ้ลการ์ดเป็นตัวกลาง

โครงการนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว พร้อมการรักษาที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์นโยบายกระทรวงฯ ในการยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยกับคู่แข่งในอาเซียน โครงการจะนำร่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดเป็นอันดับแรก

แอพพลิเคชั่น ANGL

“ปีหน้าคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาประเทศไทยมากถึง 12 ล้านคน แอพพลิเคชั่นแองเจิ้ลการ์ดถือเป็นตัวกลางที่สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะมีการพัฒนาต่อยอดและขยายเครือข่ายให้โครงการครอบคลุมการให้บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น” นายพงษ์ภาณุกล่าว

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. กล่าวว่า การจัดทำโครงการนำร่องยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเป็นการช่วยปิดจุดอ่อนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันระบบประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะแต่ละปีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศต้องรับภาระการรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่มีประกัน รวมเป็นเงินปีละกว่า 3 พันล้านบาท

สำหรับ สทท. ในขั้นต้นจะช่วยประสานงานกับบริษัทนำเที่ยวของจีนเพื่อแนะนำบริการให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงประโยชน์ พร้อมการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมและเอกสารต่างๆ ของ สทท. อย่างต่อเนื่อง

นพ.ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ เครือบีดีเอ็มเอส กล่าวว่า โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอสได้เตรียมความพร้อมทางการแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 45 แห่ง เพื่อช่วยเติมเต็มโครงการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา แนะนำวิธีรักษาพยาบาลเบื้องต้นผ่านแอพพลิเคชั่นแองเจิ้ลการ์ด จนถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ BDMS Alarm Center ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ฯ ทั้งช่วยประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายและพันธมิตรที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร รวมถึงบริการยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รวดเร็ว ทั้งทางบก เรือ และอากาศ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพ เชียงใหม่ อุดรธานี พัทยา หัวหิน เกาะสมุยและภูเก็ต เป็นต้น

แอพพลิเคชั่น

ขณะที่ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของวิริยะฯ เข้ามาเสริมโครงการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 50 บาท/คน/วัน เพื่อให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทั้งนี้แม้ตามปกติผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั่วไป จะได้รับการดูแลตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่แล้ว แต่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องตกไปเป็นภาระของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี การซื้อแพคเกจประกันภัยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่ง

ด้าน นายพิพัฒน์ ละเอียดอ่อน กรรมการบริษัท แองเจิ้ลไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นแองเจิ้ลการ์ดเป็นตัวกลางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าสู่บริการความปลอดภัยแบบครบวงจรของนักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะรองรับการให้บริการภาษาอังกฤษและจีน เพื่อลดข้อจำกัดด้านภาษาของนักท่องเที่ยวจีน โดยเมื่อนักท่องเที่ยวจีนซื้อแพคเกจบริการ Tourism Healthcare Emergency System จากนั้นจะต้องเข้าไปลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรุ๊ปเลือด วันเกิด ประวัติแพ้ยา โรคประจำตัว รวมถึงรูปแบบเดินทาง เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือ กรุ๊ปทัวร์ เพื่อสะดวกติดต่อกรณีฉุกเฉิน
รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนข้อมูลรายชื่อ และแผนที่โรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมด้วยปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนยังศูนย์ BDMS Alarm Center ควบคู่การแจ้งเตือนไปให้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันทราบ โดยสามารถระบุตำแหน่งผู้ป่วยผ่าน GPS

ทั้งนี้คาดว่าแอพพลิเคชั่นและบริการดังกล่าว จะพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 โดยวางแผนนำเสนอรูปแบบความคุ้มครองดังนี้ 1.กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มากับบริษัททัวร์ จะนำเสนอผ่านตัวแทนบริษัททัวร์นำเที่ยวในประเทศจีน หรือ บริษัทนำเที่ยวตลาดขาเข้า (INBOUND) 2. กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวด้วยตนเอง จะนำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่นแองเจิ้ลการ์ด ทั้งในระบบ iOS และ Android และ / หรือ โซเชียลมีเดีย ที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •