‘TSE’ เปิดตัว “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเอกชนแห่งแรก” ขนาด 8 MW จ.ปราจีนบุรี มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ได้ทำพิธีเปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ หรือ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ อย่างเป็นทางการ มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท โดยมีลูกค้าภาคเอกชนและทีมผู้บริหารของพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมงาน ณ โครงการของบริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

 

โครงการ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ “สยาม ธารา โฟลทติ้ง” (STF) เป็นโครงการนำร่องภาคเอกชนแห่งแรกของบริษัท สยาม ธารา โฟลทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ขนาดกำลังผลิตติดตั้งและเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ดำเนินการภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AHTH ระยะเวลา 25 ปี (Private PPA) ใช้พื้นที่ดำเนินการของโครงการทั้งหมดประมาณ 69ไร่ โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดร.แคทลีน เผยว่า “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ “สยาม ธารา โฟลทติ้ง” เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ TSE ได้มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและชุมชน และเป็นก้าวย่างสำคัญเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutrality) อย่างแท้จริง เราเชื่อว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นการเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอนอย่างแท้จริงในอนาคต”

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งนี้ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า AHTH ที่เล็งเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด และช่วยตอบสนองนโยบาย Green Energy สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองถึง 12.5 ล้านหน่วยต่อปี (12.5 GWh/year) โดยได้นำพื้นที่บ่อน้ำในโครงการของบริษัทมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชุมชนในท้องที่ให้ทราบถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด รวมทั้ง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่ง TSE ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการร่วมกับทีม SCG Chemicals

“บริษัทฯ มุ่นมั่นที่จะขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ตามนโยบายการสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทนของภาครัฐ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร. แคทลีน กล่าว

 

 

ภายในพิธีเปิด โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ “สยาม ธารา โฟลทติ้ง” ดังกล่าว ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) คุณอะอิจิ อิโอกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสุกฤษณ์ พิทักษ์คุมพล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AHTH) ได้ร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE