ผู้บริหารทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัล “Women Super Achiever Award” จากการจัดงาน 4th World Women Leadership Congress & Awards

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

โลกในยุคใหม่นี้ ให้ความสำคัญและยอมรับบทบาทของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการถือกำเนิดขึ้นของวันสตรีสากล รวมไปถึงการรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีทั่วโลกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ทบทวนความก้าวหน้าของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งพยายามผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

True_1

การประชุมใหญ่ด้านผู้นำสตรีสากล หรือ World Women Leadership Congress (WWLC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีจากทุกภาคส่วนทั่วโลก ที่มีความเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้สร้างประโยชน์ในงานพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สตรีทั่วโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปอีกด้วย

รางวัล World Women Leadership Award ในหมวดสาขาต่างๆ ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสตรีที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำคัญในงานพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

True_2

ในการจัดการประชุมใหญ่ด้านผู้นำสตรีสากล ครั้งที่ 4 ประจำปี ค.ศ. 2017 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่ผ่านมาล่าสุด คุณ รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในสตรีผู้นำจาก 34 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติรับรางวัล World Women Leadership Award ในหมวด “Women Super Achiever Award” อันเป็นการตอกย้ำความก้าวหน้าทางวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสนับสนุนผู้บริหารหญิงอีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับรางวัล Women Super Achiever Award

 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • คุณธรรม จริยธรรม (Ethics)
 • ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ (Business Acumen)
 • ผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อสังคม (Social Impact)
 • ความสามารถพิเศษ (Charisma)
 • การดำเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Approach)
 • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change-Agent)

ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณ รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์

 • บริหารหลากหลายโครงการสำคัญ ในการพัฒนาความยั่งยืนสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิเช่น การรวมพลังหน่วยงานและสินค้าต่างๆภายในเครือฯในการสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยในการลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2016 / โครงการซีพี สานฝันปันโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ / โครงการ Let Them See Love สนับสนุนสภากาชาดไทย รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา ฯลฯ
 • มีส่วนร่วมนำ TRUE เข้าสู่ยุดการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิตอลทีวี ด้วยการเปิดตัวของช่อง True4U
 • ภาพยนตร์โฆษณา “Giving” ที่เน้นส่งเสริมการให้ในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยแบรนด์ TrueMove H ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและกวาดรางวัลจากทั่วโลก
 • ร่วมผลักดันและให้ความรู้ประชาชนในช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีโครงข่ายธุรกิจการสื่อสารเข้าสู่ยุค 3G และ 4G
 • ได้รับความไว้วางใจจาก Apple ให้สิทธิการจัดงานเปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 • การสร้างแบรนด์ “TRUE” ภายใต้กลยุทธ์การสื่อสาร convergence ให้ขึ้นมาเป็นแบรนด์ชั้นนำในธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทย
 • การสร้างแบรนด์ “Orange” ผ่านการทำแคมเปญเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด: www.worldwomenleadershipcongress.org/awd-winners-2017.html

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •