“Ultra Link” เชิญกูรูชาวจีน บรรยายพิเศษ Global and China Economic Overview สู้ศึกการค้าจีน-สหรัฐ

  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

8

เริ่มแล้ว Ultralink :China เรามีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจีนมาร่วมงานเกือบ 20 คน เริ่มบรรยายจาก Kbank โดยพี่ Joe Horn มาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจกับประเทศจีน ตามด้วย Dr Dong Tao จาก Credit Suisse มาเล่าเรื่อง Global and China Economic Overview ของประเทศจีนและสถานการณ์สงครามการค้ากับสหรัฐและผลกระทบในปัจจุบัน

และหลักสูตร Ultra Link : China ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสในการสร้าง Networking ทางตรงกับนักธุรกิจจีนขนาดใหญ่กับนักธุรกิจชาวไทยเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานชาวต่างชาติ ..ท้าทายทั้งคนสอนและคนเรียน

Many thanks to Joe Horn and Dr Dong Tao for your great contribution krub. I wish this course will be a good starter of Thai-China Business Networking and friendship.

#ultralinkchina #fivewhale

4 9 3 6 5 1

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 125
  •  
  •  
  •  
  •