[PR] เปิดทดสอบ SEO สู่สาธารณะจาก UPTOPROMO.COM – การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเว็บไซต์ผู้เข้าร่วมโครงการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สามารถอ่านรายละเอียดของการทดสอบ SEO สู่สาธารณะในโพสต์แรก ได้ที่: http://www.marketingoops.com/pr-news/seo-google-uptopromo/

และสามารถอ่านรายละเอียดประกาศข่าวที่ 2 ได้ที่: http://www.marketingoops.com/pr-news/pr-seo-uptopromo-2/

เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

วันนี้ทาง UpToPromo.comจะขอพูดถึงเนื้อหาเว็บไซต์และการเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบ UpToPromo.com

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น จำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับคีย์เวิร์ดที่ได้ทำการโปรโมทไว้กับทางระบบ UpToPromo.com โดยจะต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ครบถ้วน การปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์สามารถทำได้โดยการเขียนในรูปแบบของบทความ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ได้ทำการโปรโมทไว้ การเขียนบทความสามารถเขียนได้โดยเขียนถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยควรแทรกคีย์เวิร์ดลงไปยังตำแหน่งtitle , h1 – h6  และ bodyซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ได้จากทางระบบ UpToPromo.com ซึ่งระบบจะมีการฟังก์ชันสำหรับการแนะนำว่ารายละเอียดของเนื้อหาเว็บไซต์ ยังขาดส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุง โดยจำแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ จำนวน 3 หัวข้อที่ทาง Google ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 • 1. Title จะเป็นหัวข้อหรือหัวเรื่องของเว็บไซต์ ที่ทาง Google จะให้คะแนนความสำคัญมากที่สุดในการทำ SEO  โดยทาง Google จะดูว่า title มีความสอดคล้องอย่างไรกับเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ การเขียน title นั้นควรเขียนให้มีความสนใจและชวนให้น่าอ่าน
 • 2. Body จะเป็นส่วนรายละเอียดและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ที่ทาง Google ให้คะแนนความสำคัญรองลงมาจาก title ซึ่งทาง Google จะวัดจากเนื้อหาของเว็บไซต์ว่ามีความสอดคล้องกันกับบริการและสินค้าในสาวนอื่นอย่างไร เนื้อหาของเว็บไซต์พูดถึงส่วนใดเป็นหลัก โดยปกจิแล้วเรามักจะสอดแทรกคีย์เวิร์ดต่าง ๆ ที่ต้องการจะโปรโมทเข้าไปยังส่วนนี้เพื่อให้ทาง Google ทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้พูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • 3. Heading (h) คือหัวข้อต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ h1 – h6 (เรียงลำดับความใหญ่ของหัวข้อ จากมากไปหาน้อย) ซึ่งในหัวข้อนี้ จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใส่หัวข้อต่างๆ ของเว็บไซต์ไว้ยังส่วนนี้

หากทางผู้สนใจทางด้าน SEO ทำการเพิ่มหรือปรับปรุงเนื้อหาทั้ง 3 ส่วนนี้ได้อย่างครบถ้วนแล้ว การไต่อันดับไปยังตำแหน่งต้น ๆ ของ Googleนั้นก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก เนื่องจากว่าทาง Google จะมีการส่งบอทเข้ามาทำการตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์โดยคำนึงจากหัวข้อต่าง ๆ ว่ามีการพูดถึงสิ่งใดมากที่สุดรายละเอียดมีความครบถ้วนและเพียงพอแล้วหรือยัง หากมีเนื้อหาและปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพครบถ้วนแล้วทางบอทของ Google ก็จะมีการเก็บเนื้อหารายละเอียดในส่วนนี้ไว้เพื่อใช้ในการจัดอันในระต่อไป

การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อของเว็บไซต์ จาก UpToPromo.com และโต้ตอบกับนักเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาทั้ง 5 เว็บไซต์
www.siamchords.com
www.tipfymusimport.com
www.kristinygold.com
www.sanfanplanet.com
www.pstranslationpro.in.th

โดยในหัวข้อแรกเราจะพิจารณา ถึงการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำการแก้ไข หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากที่ทางระบบได้มีคำแนะนำโดยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นแต่ละเว็บไซต์ดังนี้ 

พิจารณาเว็บไซต์ http://www.siamchords.com/

โดยมีเนื้อหาที่ต้องปรับปรุงดังนี้

1

จากรูปจะเห็นได้ว่ามีอยู่  3 ส่วนหลัก ๆ ที่ต้องทำการแก้ไข คือ title , h1-h6 และ body

อันดับแรก ควรพิจารณา titleโดยดูได้จากคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่ได้ทำการโปรโมทไว้และทำการแยกคีย์เวิร์ดออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคีย์เวิร์ดในแต่ละหน้า แล้วนำคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาทำการเรียบเรียง โดยการนำคำที่ซ้ำกันมาใส่เพียงแค่ครั้งเดียว และทำการเพิ่มคำที่ยังไม่ซ้ำกันลงไป โดยให้มีความครอบคลุมครบคีย์เวิร์ดทั้งหมด

2

อันดับที่สองคือ การพิจารณาในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจาก title คือส่วนที่เป็น body และ h ซึ่งจากเว็บไซต์ siamchords.comเป็นเว็บไซต์รูปแบบของwordpress จึงสามารถกำหนด h (หัวข้อ) และ body (รายละเอียด) ได้โดยเพิ่มรายละเอียดในลักษณะของบทความลงไปยังหน้าที่ได้รับการโปรโมทจากทาง UpToPromo.comเพื่อให้มาการอ้างถึงหรือกล่าวถึงคีย์เวิร์ดนั้นๆ

3

สามารถดูได้จากตำแหน่งภายในรูปภาพ ตำแหน่งแรกจะเป็นหัวข้อของบทความ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ h และส่วนที่ 2 จะอยู่ในรูปแบบของรายละเอียดหรือ body การปรับปรุงควรทำการปรับให้ครบทุกหน้าที่ได้รับการโปรโมทไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์แล้ว ให้นำผลลัพธ์ที่ได้รับการปรับปรุงมาเปรียบเทียบกับคำแนะนำยังระบบของ UpToPromo.comและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

4

จากรูปภาพข้อมูลตำแหน่งหรือสถานะจากตัวเลขสีแดงจะถูกเปลี่ยนสถานะ โดยจะเปลี่ยนจาก “ตัวเลขสีแดง” มาเป็นเครื่องหมายคำว่า “OK”

การติดตั้งลิงค์ของระบบ UpToPromo.com

ลิงค์ที่ทาง UpToPromo.comได้มีการติดตั้งเพื่อใช้สำหรับการโปรโมทเว็บไซต์นั้น จะเป็นลิงค์ที่ทาง UpTopromoได้มีการขอเช่าพื้นที่ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นเว็บไซต์จากพันธมิตรของทาง UpToPromo ซึ่งทาง UpToPromo ได้มีเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อคัดกรองเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และขจัดเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแบนออกไป จึงทำให้การทำ SEO ของUpToPromo มีความปลอดภัยต่อผู้ที่ได้รับการโปรโมทมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะของลิงค์ที่ได้รับการติดตั้งมายังเว็บไซต์ที่ได้รับการโปรโมทนั้นจะมีลักษณะดังรูปภาพ 

5

และรูปภาพด้านล่างเป็นรูปภาพของลิงค์ที่ถูกแสดงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ

6 

ซึ่งภายใน 1 เว็บไซต์จะสามารถทำการโปรโมทได้จำนวนทั้งสิ้น 4 เว็บไซต์

อันดับและความคืบหน้าของตำแหน่งแต่ละเว็บไซต์

โดยทาง UpToPromo.com ได้ทำการวัดอันดับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 (รวมเป็นระยะเวลา 12 วัน)

www.siamchords.com

อันดับ-SiamChords-7

www.tipfymusimport.com

อันดับ-Tipf-8

www.kristinygold.com

อันดับ-Kris-9

www.sanfanplanet.com

อันดับ-Sanfan-10

อันดับและตำแหน่งที่ได้รับมานี้ เป็นตำแหน่งในระยะแรกของการโปรโมทเท่านั้น ซึ่งถือว่ายังเห็นผลที่ไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากว่าทางทีมงานพึ่งมีการเพิ่มประสิทธิภาพและทำการปรับปรุงเนื้อหาซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาซักระยะหนึ่ง เพื่อให้ทาง Google ส่งบอทเข้ามาทำการตรวจสอบและทำการเก็บค่าการอัพเดทข้อมูลหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดใดเป็นหลัก เพื่อที่ทาง Google จะสามารถทำการจัดอันดับได้ในระดับต่อไป

หมายเหตุ ทาง UpToPromo.com ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อเว็บไซต์ http://pstranslationpro.in.th/ ออกจากประกวดโครงการเปิดทดสอบ SEO สู่สาธารณะ เนื่องจากทางผู้ใช้งานทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ จากที่ทางทีมงานได้ทำการปรับปรุงไว้ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่ออันดับที่ได้รับ อาจจะต้องดำเนินการใหม่ในบางขั้นตอนสำหรับการทำ SEO  ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายวันสำหรับการแก้ไขใหม่อีกครั้ง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการโพสต์ข่าวเกี่ยวกับ “การเปิดทดสอบ SEO สู่สาธารณะ” ของเราได้ ในครั้งถัดไปในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2556 แล้วอย่าลืมพบกันในเร็วๆ นี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเติมได้ที่: http://blog.uptopromo.com/?p=1394&preview=true

ทีมงาน UpToPromo.com

โทร : 088-179-1524
อีเมล์ :  info@uptopromo.com
Blog : http://blog.uptopromo.com/
Facebook  : https://www.facebook.com/UpToPromo
เว็บไซต์ :  http://uptopromo.com/th/


 •  
 •  
 •  
 •  
 •