เปิดทดสอบ SEO สู่สาธารณะแจ้งอันดับของแต่ละคีย์เวิร์ดพร้อมหาข้อสรุปถึงปัญหาต่างๆ ของแต่ละคีย์เวิร์ด

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจ้งอันดับของแต่ละคีย์เวิร์ดพร้อมหาข้อสรุปถึงปัญหาต่าง ๆ  ของแต่ละคีย์เวิร์ด

จากที่ทาง UpToPromo.comไ ด้ดำเนินการเปิดทดสอบการทำ SEO สู่สาธารณะมาแล้วระยะหนึ่ง  และครั้งนี้ถือเป็นการประกาศข่าวครั้งที่ 4  ซึ่งจะอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ 7ซึ่งมีเว็บไซต์ที่ได้เข้าร่วมการทดสอบ SEO สู่สาธารณะจำนวนทั้งสิ้น 4 เว็บไซต์ ทั้ง 4 เว็บไซต์นี้ที่ได้รับการทดสอบในครั้งนี้ ได้มีพัฒนาการในส่วนเรื่องของการไต่อันดับ ทั้งอันดับที่เพิ่มขึ้น คงที่ และลดลง ซึ่งถือเป็นข้อที่ควรพิจารณาและจับประเด็นในด้านการทำ SEO ที่น่าสนใจ โดย UpToPromo.comจะขอพิจารณาอันดับของแต่ละเว็บไซต์ดังนี้

โดยทางเราจะขอทำการพิจารณาเป็นรายเว็บไซต์ดังนี้

1.พิจารณาเว็บไซต์:http://www.siamchords.com/

จากที่ทาง UpToPromo.comได้ทำการปรับปรุงเนื้อหา พร้อมทั้งเริ่มดำเนินการโปรโมท เว็บไซต์ siamchords.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่มีอันดับในการโปรโมทที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว มีหลายคีย์เวิร์ดที่ได้มีการไต่อันดับขึ้นมายังอันดับต้น ๆ ของ Google แต่เนื่องจากว่าผู้เข้าประกวดได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาของเว็บไซต์ออกเป็นส่วน ๆ และกระจายไปยังโดเมนใหม่ ด้วยกันจำนวนทั้งสิ้น 3 โดเมน จึงทำให้ส่งผลต่ออันดับที่ได้รับจากการโปรโมทด้วยระบบ UpToPromo.com เนื่องจากการโปรโมทด้วยระบบ UpToPromo.com นั้นจะเป็นการโปรโมทในลักษณะของเว็บไซต์และซับโดเมนที่มีโดนเมนหลักเป็นโดเมนเดียวกัน ซึ่งหากทำการแก้ไขโดยการกระจายรายละเอียดไปยังแต่ละโดเมนอื่น ๆ การโปรโมทในลักษณะนี้จะต้องเริ่มโปรโมทในส่วนของโดเมนอื่น ๆ ที่ถูกกระจายรายละเอียดไว้ด้วย ในจุดนี้เองทาง UpToPromo.com จึงขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดการแข่งขันออกจากการเข้าร่วมประกวดการทดสอบ SEO สู่สาธารณะในครั้งนี้เนื่องจากหากทำการโปรโมททั้ง 3 โดเมนในเวลาเดียวกัน อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำอันดับที่ค่อนข้างนานและจะต้องรอให้ทาง Google เข้ามาทำการ index หน้าเว็บไซต์ใหม่ เพื่อทำการจัดอันดับในระดับต่อไป ดังนั้นทาง UpToPromo.comจึงขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามหากทางผู้เข้าประกวดหรือท่านอื่น ๆ มีความสนใจในเรื่องของการโปรโมทด้วยระบบ UpTopromo.com ก็สามารถติดตามหรือเข้าไปใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ www.uptopromo.com/th

2. พิจารณาเว็บไซต์:http://www.kristinygold.com/

Kris 

จากแต่ละคีย์เวิร์ดที่ได้ทำการโปรโมทไว้นั้น เมื่อเปรียบเทียบอันดับก่อนการโปรโมท และ อันดับในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีคีย์เวิร์ดที่มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีพัฒนาการที่ดีในด้านตำแหน่งหรืออันดับ ซึ่งแน่นอนว่าอันดับเหล่านี้ที่มีการพัฒนาตำแหน่งนั้น เกิดจากการได้รับลิงค์ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งการโปรโมทในครั้งนี้ ทางทีมงาน UpToPromo.comได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ตั้งแต่วันแรกที่ได้เริ่มมีการโปรโมทเพียงครั้งเดียว โดยการนำผลการวิเคราห์จากระบบUpToPromo.comมาทำการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์  ซึ่งผู้ที่ยังไม่ทราบว่าควรจะปรับปรุงในส่วนใดก็สามารถทำการปรับปรุง หรือ สามารถทำ SEO ได้ด้วยตนเองและสามารถปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุด

ปรับปรุงเนื้อหา-Kris

สำหรับคีย์เวิร์ดที่ยังมีการแสดงอันดับที่คงที่ หรือ อันดับลดลงนั้น ทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์และแยกย่อยออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน คือ

 • – คีย์เวิร์ดดังกล่าวเป็นคีเวิร์ดที่มีการแข่งขันกันในระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ได้ทำการโปรโมทไว้แล้ว จำนวนเงินในส่วนนี้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการได้รับลิงค์ จึงทำให้ส่งผลต่ออันดับที่ได้รับ มีการแกว่งและยังไม่คงที่มากนัก ในส่วนนี้ทางผู้ใช้งานสามารถบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยสามารถโฟกัสไปในส่วนของคีย์เวิร์ดหลัก และคีย์เวิร์ดรองตามที่ผู้ใช้งานต้องการเน้นรายชื่อคีย์เวิร์ดนั้น ๆ
 • – คีย์เวิร์ดหรือหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการ index หรือเก็บข้อมูล จากทาง Google ไว้เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าการแข่งขันของคีย์เวิร์ดในส่วนนี้เป็นมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงดังนั้นคีย์เวิร์ดที่ได้รับการโปรโมทไว้นั้นจึงเป็นช่วงคีย์เวิร์ดที่กำลัง ขึ้น ๆ ลง ๆ (ในลักษณะนี้เรียกว่าคีย์แดนซ์) การแก้ไขในลักษณะนี้ ควรได้รับการโปรโมทต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะให้ทาง Google ได้ทำการจัดอันดับให้มีความคงที่และคลาดเคลื่อนน้อยลงยิ่งขึ้น

สรุปผลลัพธ์แนวคิดที่ได้จากการโปรโมทด้วยระบบ UpToPromo.com

การโปรโมทด้วยระบบ UpToPromo.comนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการทำ SEO ให้มีความง่ายยิ่งขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากทาง UpToPromo.comได้มีฟังก์ชั่วในหลาย ๆ ส่วน ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการไต่อันดับอันดับของแต่ละคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะนำมาแสดงยังตำแหน่งผลการค้นหาของ Googleได้

อย่างไรก็ตามการโปรโมทที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น หากเว็บไซต์พึ่งได้รับการจดโดเมนได้ไม่นาน ก็อาจจะส่งผลต่ออันดับหรือการ index หน้าเว็บไซต์จากทาง Google ด้วยเช่นกัน และนอกจากเรื่องของระยะเวลาในการจดโดเมนแล้ว ยังมีในส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีคุณภาพหรือครบถ้วน และต้องไม่คัดลอกมาจากสถานที่อื่น ๆ เมื่อเนื้อหาของเว็บไซต์มีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพแล้ว การได้รับลิงค์คุณภาพเพื่อช่วยในการโปรโมทหรือกล่าวถึงเว็บไซต์ที่ได้รับการโปรโมทจึงทำให้ตีย์เวิร์ดเหล่านั้นสามารถไต่ตำแหน่งขึ้นมายังอันดับผลการค้นหาของ Google ได้ ดังนั้นจึงควรทำการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ควบคู่กันไป ทั้งในส่วนของ on-page และ off-page เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะยังคงได้รับการโปรโมทต่อไป จากทาง UpToPromo.com จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 นี้

พิเศษ !!!! โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ เอาใจลูกค้าทุกท่าน

UpToPromo.com ได้มีการจัดโปรโมชั่นดี ๆ ต้อนรับปีใหม่ให้แก่สมาชิกรายเก่าและรายใหม่ที่กำลังมองหาลู่ทางสำหรับการโปรโมทเว็บไซต์ ด้วยระบบ UpToPromo.com ซึ่งโปรโมชั่นจะมีการแจกโบนัสสำหรับการโปรโมทเพิ่มสูงสุดถึง 20% เฉพาะวันที่ 1 – 8 มกราคม 2557 นี้เท่านั้น

และอย่าลืมติดตามข่าวสารกิจกรรม และ โปรโมชั่นดี ๆจากทางเราได้อีกผ่านทาง www.uptopromo.com/th  ในเร็ว ๆ นี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเติมได้ที่: http://blog.uptopromo.com/?p=1505

ทีมงาน Uptopromo.com
โทร: 088-179-1524
อีเมล์: info@uptopromo.com
Blog:http://blog.uptopromo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/uptopromo
เว็บไซต์:http://uptopromo.com/th


 •  
 •  
 •  
 •  
 •