VGI X Pomelo ร่วมลดมลภาวะให้โลก ปลุกไวนิลเหลือใช้เกิดใหม่เป็น “Treasure Bag” แทนถุงใช้ครั้งเดียว

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด OfflinetoOnline (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด หรือ โพเมโล (Pomelo”) แพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel ชั้นนำสัญชาติเอเชีย ที่พร้อมจัดส่งสินค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก ร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกผ่านโปรเจกต์ “Trash to Treasure”

วิกฤติขยะพลาสติกเป็นปัญหารุนแรงที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับ VGI เรายึดพันธกิจในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ ภายใต้คอนเซปต์ “Trash to Treasure” ซึ่งบริษัทฯ มองว่าทรัพยากรทุกอย่างควรถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด  ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้ตรงจุดได้นั้นเราต้องมองและยอมรับถึงต้นตอของปัญหา โดยพบว่าวัสดุไวนิลบางส่วนที่ใช้ทำป้ายโฆษณานั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากนำไปจัดการแบบไม่ถูกต้อง  ซึ่งจุดประกายให้เราคิดหาโซลูชั่นส์สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้วัสดุเหลือใช้ในธุรกิจ  แน่นอนว่าบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เพียงลำพัง หากแต่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันจึงจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบธุรกิจได้  ซึ่งทำให้เรามองหาพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน และเป็นที่มาของการร่วมมือกับ Pomelo ในครั้งนี้

จากพัฒนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอีคอมเมิร์ซในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากสถานการณ์ที่ผู้คนต้องกักตัวอยู่บ้านช่วงการระบาดของ COVID-19  ผลักดันให้ธุรกิจช้อปออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยจะเติบโตสูงถึง 35% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 220,000 ล้านบาท* ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวโตตามความพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่จะส่งถึงมือลูกค้าเหล่านักช้อปทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

VGI จึงได้จับมือกับ Pomelo เพื่อสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับขยะไวนิลและบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว  โดยการอัพไซเคิลไวนิลจากป้ายโฆษณาที่ใช้แล้วของ VGI ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวของ Pomelo ผ่านการออกแบบภายใต้โจทย์ลดกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดมิใช่เพียงการนำวัสดุที่ใช้แล้วไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบเดิมๆ เหมือนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ในฐานะแพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม Pomelo ต้องการเป็นกระบอกเสียงสร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทรนด์รักษ์โลก โดยบรรจุภัณฑ์ที่เราร่วมกันผลิตในครั้งนี้จะถูกใช้ซ้ำเพื่อการส่งสินค้าแก่ผู้บริโภคภายในร้านค้าของ Pomelo ในทุกๆ วัน และสามารถใช้ซ้ำในระบบไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้น

การผสานความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ สามารถทำให้ VGI ลดปริมาณขยะไวนิลลงได้มากกว่า 3,500 ตารางเมตร หรือ 3.5 ตัน และ pomelo ลดการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้มากกว่า 200,000 ชิ้น ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กับโลกใบนี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •