WellExp แพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจพนักงาน ปั้นเหรียญ XWEL Token ที่จะเปลี่ยนการทำงานให้เป็นสินทรัพย์

 • 299
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ที่ผ่านมาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อยู่ในรูปแบบของสวัสดิการแบบดั้งเดิมที่มีมาแล้วหลายทศวรรษ ในขณะที่โลกเข้าสู่ยุค Digital Disruption สวัสดิการแบบเก่าจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุและวิถีชีวิต ทำให้งบประมาณที่เสียไปต้องสูญเปล่า ไม่สามารถมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับพนักงาน จึงไม่สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และไม่ดึงดูดใจ Talent ให้อยากมาร่วมงานกับองค์กร

WellExp จึงยกระดับแพลตฟอร์มสวัสดิการไปอีกขั้น ด้วยการนำเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้มากขึ้น ด้วยระบบ Employee Loyalty Rewards ที่ให้องค์กรธุรกิจสามารถมอบรางวัลตอบแทนความสำเร็จ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน ตามแนวคิด ” Your Work is Your Asset – เปลี่ยนงาน ให้เป็น สินทรัพย์” การออกเหรียญ XWEL ในรูปแบบ Utility Token ที่ให้ผู้ที่ได้รับ XWEL token นำไปแลกเปลี่ยนเป็นสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามความต้องการได้

ทาง WellExp ได้จับมือกับแบรนด์ดังทั่วไทยมากมาย ที่พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจ เข้ากับวิถีการทำงาน และไลฟ์สไตล์ของชีวิตในยุคดิจิทัล จึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้มากกว่าสวัสดิการแบบทั่วไป กระตุ้นการมีส่วนร่วมภายในองค์กรได้ เสริมสร้างจุดแข็งในการดึงดูด Talent ใหม่ๆ และช่วยให้องค์กรได้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกในยุคที่ต้อง Personalization มากขึ้น

 

ข้อดีขององค์กรในการให้ Employee Rewards ด้วย XWEL Token โดย WellExp

 

 1. งบสวัสดิการถูกนำไปให้เกิดประโยชน์ได้จริง

 

โดยทั่วไปแต่ละองค์กรจะมีการจัดสรรงบประมาณสวัสดิการประจำปี โดยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดงบประมาณตายตัวในรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยพนักงานไม่สามารถเลือกผลตอบแทน หรือสิทธิ์ประโยชน์ที่ตรงใจ หรือเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น สวัสดิการสมาชิกฟิตเนสประจำปี แต่กลับมีพนักงานไปใช้ไม่ถึงครึ่ง  เป็นต้น

การให้สวัสดิการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง XWEL Token ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์ม WellExp จึงเข้ามาเปลี่ยนสวัสดิการที่ไม่ตรงใจพนักงาน มาเป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ที่ให้พนักงานสามารถนำ XWEL Token ที่ได้รับ ไปแลกสิทธิ์ประโยชน์ที่ช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตของตนเอง งบประมาณที่จัดสรรจึงได้ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตัวพนักงาน และไม่สูญเปล่าอีกต่อไป

 

 1. องค์กรปรับตัวได้ทันยุค Metaverse

 

ในโลกอนาคตสำนักงาน อาจเป็นเพียงที่ตั้งบริษัท หรือเป็นสถานที่ให้พนักงานทุกคนได้มาพบเจอกันในโอกาสสำคัญ การทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Hybrid หรือ Remote มากขึ้น การประชุมจะเป็นในรูปแบบผ่านหน้าจอ หรือเข้าไปทำงานร่วมกันในโลกเสมือนจริง แน่นอนว่าสวัสดิการรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์วิถีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ใช่กับองค์กรที่ปรับตัวด้วย XWEL Token โดย WellExp จะเป็นการมอบสวัสดิการในรูปแบบสินทรัพย์ที่สามารถใช้ได้จริงในโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการแลกสิทธิประโยชน์เป็นสินค้า และบริการต่างๆ  การเก็บออม Stake ไปจนถึงการเข้าถึงโอกาสทางการเงินใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนในอนาคต

 

 1. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้มากขึ้น

 

เมื่อสามารถเปลี่ยนการทำงานให้เป็นสินทรัพย์กลายเป็นเรื่องง่าย คนทำงานมีแรงจูงใจจากได้รับ XWEL tokenองค์กรก็สามารถออกแบบการจัดการ ที่สร้างแรงผลักดันให้พนักงานช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน, การกระตุ้นยอดขาย, การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร, เสริมสร้างความเป็นทีม, ลดอัตราการลาออก, ออกแบบกิจกรรมที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดึงดูด Talent ใหม่ที่มีศักยภาพเข้าทำงานกับองค์กร เพราะ XWEL Token โดย WellExp จะทำให้การทำงานในทุกวันนั้นมีคุณค่า และได้รับรางวัลตอบแทนทันทีที่งานนั้นสำเร็จ รวมถึงได้รับมูลค่าเพิ่มขึ้น และโอกาสทางการเงินจากการที่ XWEL token เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

 

 1. XWEL Token ผ่านแพลตฟอร์ม WellExp รวมพันธมิตรแบรนด์ดังทั่วไทย

 

Wellexp แพลตฟอร์ม ได้เชื่อมต่อพันธมิตรแบรนด์ดังทั่วไทยเข้าร่วมไว้มากมาย จากหลากหลายธุรกิจ เช่น Aurora, Shopee, Grabfood, FoodPanda, Central Group, Lotus Starbucks, Gettgo, Agoda, EveandBoy, PT Station ทำให้เกิดการใช้งาน และมี Use Cases มากมาย ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการได้เป็นเจ้าของ Gold NFTs ที่สามารถนำไปแลกเป็นทองคำจริงได้ที่ Aurora ทุกสาขา

ทั้งยังครอบคลุมสวัสดิการทุกด้านของวิถีชีวิตทั้ง 1)Investment , 2)Wellbeing , 3)Self-development , 4)Insurance , 5)Beauty and Fitness , 6)Foods and Beverages , 7) Shopping, 8)Entertain and Travel

WellExp สามารถใช้งานสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Mobile Application โดยพันธมิตรที่เข้าร่วมยังได้สร้าง Brand Awareness เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงคนจำนวนมาก จึงสามารถก่อให้เกิดกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ได้อีกหลากหลายในอนาคต

 

 1. WellExp Feature เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานได้ง่ายขึ้น

WellExp ยังเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ที่สามารถเลือกส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือคลิปวิดีโอ ถึงพนักงานเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล หรือส่งถึงทุกคนในองค์กรภายในคราวเดียว

 

 

สามารถออกแบบภารกิจส่งเป็น Quest ให้พนักงานได้ทำในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือเสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยมีแรงจูงใจเป็นรางวัลในรูปแบบ XWEL Token ซึ่งนำไปปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย เช่น ต้อนรับพนักงานใหม่ (Onboarding), อบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง (micro-learning program), ช่วยแชร์แคมเปญ หรือไลฟ์ของสินค้าไปบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

WellExp เชื่อว่าการยกระดับแพลตฟอร์มระบบ Employee Loyalty Rewards ด้วย XWEL Token ในครั้งนี้ จะช่วยให้หลายองค์กรได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปในโลกดิจิทัลที่จะเข้ามา Disruption ธุรกิจ และโลกการทำงานในอนาคตนับจากนี้ และ XWEL Token จะเป็นรางวัลเติมเต็มกำลังใจในการทำงาน ทำให้บรรยากาศการทำงานมีความสนุกสนาน ท้าทาย และ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่จะมาเปลี่ยนการทำงานในทุกวัน ให้เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกนาที

ในโอกาสพิเศษนี้ บุคคลทั่วไป ก็สามารถเป็นเจ้าของ XWEL Token ได้ โดยติดตามข่าวสารจาก XWEL ได้ทุกช่องทาง

Website : https://xwel.io หรือ https://xwel.wellexp.co

Facebook Group : https://lnkd.in/gMnUZd2r

Line OA : https://lin.ee/ZisuvGB

Twitter : https://lnkd.in/ghky45ha

Telegram Announcement : http://t.me/WELLEXP

Youtube : https://lnkd.in/gVQpebm3

 

 

วันนี้ XWEL Token ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ กับกิจกรรม Airdrop

สุ่มแจกมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ที่นี่ https://lnkd.in/g6Kc5WGF

#XWEL #Wellexp #Airdrop

#YourWorkIsYourAsset

#BenefitAsWish

#EmployeeMotivation

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 299
 •  
 •  
 •  
 •