ผู้บริโภคยึดติดชุดกีฬามีแบรนด์

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกกำลังกายต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากกิจกรรมออกกำลังกายแล้ว ปัจจุบันยังมีกลุ่มสินค้าด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับกีฬาหรือการออกกำลังกายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก ซึ่งมีการปรับปรุงดีไซน์ สีสันออกมาดูน่าใส่ และเป็นแฟชั่นมากขึ้น

การสำรวจอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 200 รายในพื้นที่เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.5 หญิง ร้อยละ 41.5 ช่วงอายุที่ต่ำกว่า 25 ปี มีร้อยละ 43.0 อายุ 25-35 ปีมีร้อยละ 30.0 และมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 27.0

รายได้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาทมากที่สุด หรือร้อยละ 46.5 และ  10,001 – 20,000 บาทร้อยละ 35.5  โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มนักศึกษา

ประเภทของกีฬาที่ผู้บริโภคนิยมเล่นหรือนิยมเพื่อการออกกำลังกายส่วนใหญ่นิยมการวิ่ง / จ๊อกกิ้ง ร้อยละ 43.7 รองลงมาคือ ฟุตบอล ร้อยละ 19.7และนิยมเล่นแบตมินตัน ร้อยละ 9.2 ตามลำดับ

เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับแนวคิดในการแต่งกายของผู้บริโภคที่นิยมออกกำลังกายจึงได้สอบถามเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกายของผู้บริโภคเมื่อจะต้องไปออกกำลังกาย พบว่า การแต่งกายจะต้องเข้ากับกีฬาที่จะเล่น คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ จะต้องทันสมัย ร้อยละ 18.0 และจะต้องเข้ากับบุคลิกภาพตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามลำดับ

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายกีฬา พบว่า เป็นเรื่องยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ถึงร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ ความแข็งแกร่งทนทานของสินค้า ร้อยละ 19.0 และ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ

เมื่อได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสื้อผ้ามาแต่งกายในชีวิตประจำวันพบว่า ร้อยละ 51.0 ที่เห็นว่าเสื้อผ้ากีฬานำมาแต่งกายในชีวิตประจำวันได้ และ ร้อยละ 49.0 ที่คิดว่าไม่สามารถนำเสื้อผ้ามาแต่งกายในชีวิตประจำวันได้

เราจะเห็นว่าเมื่อผู้บริโภคให้ความสนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากขึ้นทำให้สื่อต่างๆ ให้ความสำคัญในการถ่ายทอดสดรายการทางด้านการกีฬายิ่งขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอล เทนนิส  จากการสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับความชอบในการชมรายการกีฬาที่ถ่ายทอดในแต่ละช่องสถานี โดยสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชมการออกกำลังกายหรือออกกำลังกายเป็นประจำ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะติดตามดูผลการแข่งขันทางสื่อโทรทัศน์หรือสื่อหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ หากมีการถ่ายทอดกีฬาที่ตนเองชอบ จะต้องติดตามดูให้ได้ ไม่ว่าจะดึกมากแค่ไหน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามลำดับ

Source: Business Thai


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •