เว็บเถื่อนชนะเกม งานวิจัยชี้ทำเด็กมีพฤติกรรมรุนแรงสูงสุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

งานวิจัยของกุมารแพทย์อเมริกันระบุ เยาวชนที่นิยมชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารุนแรง มีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขั้นก่ออาชญากรรมสูงกว่าเยาวชนที่ไม่เคยชมถึง 5 เท่าตัว โดยเว็บไซต์ที่ถ่ายทอดความรุนแรงจากบุคคลจริงๆ มีผลต่อเด็กมากกว่าทีวี ภาพยนตร์ เพลง หรือแม้แต่เกม

Dr. Michele L. Ybarra กุมารแพทย์สาขาอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กจากแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยสรุปที่ได้จากการทำวิจัยโดยบอกว่า ความรุนแรงในสื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนั้นส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชน สิ่งที่เกิดขึ้นคือสังคมจะต้องจับตามองสื่อรุนแรงในฐานะปัญหาหลักเพื่อลดพฤติกรรมรุนแรงในเด็ก

Dr. Ybarra นั้นทำการสำรวจครั้งนี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนอายุ 10-15 ปีจำนวน 1,588 คน อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 13 ปีและ 48 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง พบว่า 5 เปอร์เซ็นต์เคยพัวพันกับพฤติกรรมรุนแรงขั้นวิกฤตมาในอดีต เช่น การยิง การข่มขืน การแทง หรือเคยอยู่ร่วมกลุ่มเพื่อการทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ

กลุ่มตัวอย่าง 38 เปอร์เซ็นต์บอกว่าเคยเข้าชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารุนแรง 1 รูปแบบ (หนึ่งในการยิง การข่มขืน หรือการแทง) ซึ่งพบว่าแต่ละรูปแบบความรุนแรงที่เยาวชนได้ชมมากขึ้นนั้นส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจากการศึกษานั้นเห็นชัดเจนว่า เยาวชนที่ให้ข้อมูลว่าเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยส่วนมากเป็นเว็บที่มีเนื้อหารุนแรง นั้นมีโอกาสพัวพันกับพฤติกรรมรุนแรงขั้นวิกฤตมากกว่าเด็กที่ไม่เคยชมเว็บไซต์เหล่านี้ถึง 5 เท่าตัว

การสำรวจสรุปว่า ความหนักเบาของพฤติกรรมรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสื่อรุนแรงที่เด็กได้ชม และความรุนแรงจากการชมทีวี ภาพยนตร์ เพลง เกม และการ์ตูนทางอินเทอร์เน็ต นั้นมีผลต่อพฤติกรรมรุนแรงของเด็กน้อยกว่าการที่บุคคลจริงออกมาแสดงความรุนแรงให้เห็นผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

จุดนี้ทีมสำรวจอธิบายว่า ความสามารถพื้นฐานเรื่องการโต้ตอบได้ของเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กได้รับอิทธิพลมากกว่าสื่ออื่น อย่างไรก็ตาม ทีมสำรวจไม่ได้ตอบคำถามว่า สื่อรุนแรงนั้นเปลี่ยนให้เด็กเป็นคนรุนแรง หรือว่าเด็กที่มีจิตใจฝักใฝ่ความรุนแรงอยู่แล้วเป็นผู้ขนขวายเข้ามาหาเรื่องราวรุนแรงบนอินเทอร์เน็ตเอง โดยทีมสำรวจบอกเพียงว่า ทั้งสองกรณีมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งสิ้น

Source: ผู้จัดการ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •