มาค้นหาคำตอบ คนไทยมีพฤติกรรมเลือกซื้อ-เลือกใช้สมาร์ทโฟนอย่างไร

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

187625854

จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีประมาณครึ่งหนึ่งของประชากร หรือกว่า 30 ล้านเครื่อง และยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะรู้กันแล้วว่า สมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าแค่โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นทางบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ผู้จัดการ ไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป จึงทำการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกับการใช้งานและเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาด การสำรวจทำผ่านแอพพลิเคชั่น Doo Ads ทางสมาร์ทโฟนมีผู้ตอบแบบสอบถาม 9,970 ราย เป็นผู้ชาย 79% และผู้หญิง 21% โดยพบว่า กิจกรรมบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

23.1% คือ การเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook, Instagram

22.5% คือ การแชท เช่น Line, Messenger

17.3% คือ การโทรออก รับสายสนทนา ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือ

14.4% คือ เล่นเกม ถือเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

12.7% คือ ถ่ายภาพและวิดีโอ

10.0% คือ ใช้แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ในการทำงาน และการศึกษา

จากผลสำรวจแรก พบว่าประมาณ 50% คือเรื่องของโซเชียล กลายเป็นหน้าที่หลักของสมาร์ทโฟน และมีการใช้งานสิ่งเหล่านี้มากกว่าการโทรออก รับสาย

ThinkstockPhotos-494960010

ส่วนต่อมาคือ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 200-400 บาท โดยมีความต้องการใช้งานอินเทอรเน็ตประมาณ 8GB ขึ้นไป น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีให้กับค่ายมือถือ ว่าผู้บริโภคมีการใช้งานและมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ชณะที่อัตราการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

35.6% คือ 1-2 ปี

35.2% คือ มากกว่า 2 ปี

18.8% คือ 6 เดือน – 1 ปี

10.3% คือ น้อยกว่า 6 เดือน

ThinkstockPhotos-477557327 (1)

ผลการสำรวจทำให้พบว่า สมาร์ทโฟน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น และผู้บริโภคมีระยะเวลาการใช้งานที่นานขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ได้แก่

1 สเปคเครื่องแรง

2 แบตเตอร์รี่ใช้งานได้นาน

3 หน้าจอใหญ่

4 ถ่ายรูปสวย

5 ออกแบบสวย วัสดุดี

12697115_10153808658774376_175110316081668489_o


  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE