บทบาทของสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  

ทุกวันนี้ Customer Journey หรือเส้นทางการเดินชีวิตของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้านั้นแตกต่างจากที่เคยเป็นมาและดูจะซับซ้อนมากขึ้น หลังจากสื่อดิจิทัลมีความสำคัญต่อผู้บริโภค  ซึ่งหันมาใช้ชีิวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น บ่อยขึ้น เพื่อค้นหาข้อมูลสินค้า การอ่านรีวิวของสินค้า และการหาคำแนะนำจากผู้ที่เคยใช้สินค้า ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า  รวมถึงสื่อออนไลน์ใหม่ๆ ที่มีหลายช่องทางและซับซ้อนมากขึ้น ทั้ง สื่อโฆษณาแบนเนอร์ (Display Ad), การซื้อ Keyword  บน Google (Paid Search), โซเชียลมีเดีย (Social Media), อีเมล์  (Email) และการใช้สื่อบล็อกเกอร์และผู้ทรงอิทธิพล (Blogger/Influencer) 

ดังนั้น กว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า จึงมีขั้นตอนมากขึ้นจากเพียงดูโฆษณา เข้าเว็บไซต์ของแบรนด์ หรือการถามเพื่อนและคนรู้จัก และการทดลองใช้  ผู้บริโภคจะทำการค้นหาข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์มากขึ้น  ในขณะเดียวกันนักการตลาดก็มีช่องทางเข้าถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ได้หลายช่องทาง และนักการตลาดเองก็สามารถใช้ช่องทางของสื่อใหม่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพื่อนคนหนึ่ง เรียกว่ามีการเข้าถึงลูกค้าได้ใกล้ชิดมากขึ้น   ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงไม่สามารถยึดเส้นทาง Customer Journey ของผู้บริโภคในแบบเดิมๆได้อีกต่อไป  แล้ว Customer Journey ในยุคดิจิทัล ต้องเป็นอย่างไร?

 

ข่องทางการตลาดหรือสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

โดยทั่วไปของทุกๆ อุตสาหกรรม  ข่องทางการตลาดออนไลน์อย่าง อีเมล์ (Email), ไดเร็ค (Direct), การซื้อ Keyword บน Search Engine (Paid Search หรือ SEM) เป็นช่องทางแรกเริ่มที่ช่วยในการสร้างการรับรู้ (Awareness), การไตร่ตรองหรือพิจารณา (Consideration) และความตั้งใจซื้อสินค้า  ส่วนชั้นตอนช่วงตัดสินใจซื้อจะอยู่ในสื่อ โซเชียล (Social) และเพื่อนแนะนำหรืออ้างถึง (Referral)  แต่ก็ไม่เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของสินค้าและบริการด้วยเช่นกัน

google-path-to-purchase-1

ลองมาดูสื่อที่ช่วยสร้างการรับรู้ พิจารณา และก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

สื่อทุกประเภทมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและอุตสาหกรรม และเส้นทางของการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค    โชคดีที่ Google ได้ทำการศึกษามาให้แล้ว ว่าในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างไร

 

สื่อออนไลน์และบทบาททางการตลาดของกลุุ่มสินค้าในทุกๆอุตสาหกรรม

จากภาพ จะเห็นว่า โฆษณาแบนเนอร์ (Display Clicks), โซเชียล (Social), การซื้อ Keyword บน Search Engine (Paid Search หรือ SEM) และ อีเมล์ (Email) คือช่องทางที่จะช่วยสร้างการรับรู้ และพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ  ส่วน online influencer  ผลการค้นหาบน Google (แบบไม่เสียเงิน, Organic search) และ ไดเร็ค คือช่องทางสุดท้ายที่จะช่วยกระตุ้นต่อมซื้อสินค้า

google-path-to-purchase-2

สื่อออนไลน์และบทบาททางการตลาดของกลุุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

โซเชียล (Social), อีเมล์ (Email), คำแนะนำ (Referral), การซื้อ Keyword บน Search Engine (Paid Search หรือ SEM)และ แบนเนอร์โฆษณา (Display Click) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในการสร้างการรับรู้ (Awareness), พิจารณา (Consideration) และความอยากซื้อ (Intend)   ส่วนผลการค้นหาของ Google (Organic search) และไดเร็ค (Direct) เป็นไม้สำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

google-path-to-purchase-3

สื่อออนไลน์และบทบาททางการตลาดของกลุุ่มอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร

โซเชียล (Social), อีเมล์ (Email), คำแนะนำ (Referral) และ การซื้อ Keyword บน Search Engine (Paid Search หรือ SEM)  มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเงินและธนาคารในการสร้างการรับรู้ (Awareness), พิจารณา (Consideration) และความอยากซื้อ (Intend)   ส่วนผลการค้นหาของ Google (Organic search) และไดเร็ค (Direct) เป็นไม้สำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

google-path-to-purchase-4

สื่อออนไลน์และบทบาททางการตลาดของกลุุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ

โซเชียล (Social) และการซื้อสื่ออื่นๆ ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมสุขภาพในการสร้างการรับรู้ (Awareness), พิจารณา (Consideration) และความอยากซื้อ (Intend)   ส่วนบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมาจาก อีเมล์ (Email), ผลการค้นหาของ Google (Organic search), แบนแนอร์โฆษณา (Display Click) และไดเร็ค (Direct)

google-path-to-purchase-5

สื่อออนไลน์และบทบาททางการตลาดของกลุุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

โฆษณาแบนเนอร์ (Display Click) โซเชียล (Social) และอีเมล์ (Email) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีในการสร้างการรับรู้ (Awareness), พิจารณา (Consideration) ในขณะที่  SEM (Paid Search)ม ผลการค้นหาของ Google (Organic search) และการอ้างถึง มีบทบาทสำคัญความต้องการซื้อ (Intend)   ส่วนบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมาจาก การซื้อมีเดียอื่นๆ และ มีเดียประเภทไดเร็ค (Direct)

google-path-to-purchase-7

สื่อออนไลน์และบทบาททางการตลาดของกลุุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โซเชียล (Social) และอีเมล์ (Email) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสร้างการรับรู้ (Awareness), พิจารณา (Consideration) ในขณะที่  SEM (Paid Search), ผลการค้นหาของ Google (Organic search), โฆษณาแบนเนอร์ และการอ้างถึง มีบทบาทสำคัญความต้องการซื้อ (Intend)   ส่วนบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมาจาก การซื้อมีเดียอื่นๆ และ มีเดียประเภทไดเร็ค (Direct)

google-path-to-purchase-8 

บทบาทของสื่อออนไลน์ของงแต่ละอุตสาหกรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ น่าจะช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางการซื้อสินค้า (Customer Journey) ได้ดีมากขึ้น และสามารถเลือกวางแผนสื่อโฆษณาในแต่ละอุตสาหรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ภาพจากจาก Google


  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ