พฤติกรรมทานข้าวนอกบ้านของคนไทย

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

dinnerNielsen Research ประเทศไทย ทำสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับการทานอาหารนอกบ้านจากผู้บริโภคจาก 52 ประเทศทั่วโลก พบว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคชาวไทยยังคงออกไปทานข้าวนอกบ้านกันหลายครั้งภายในหนึ่งเดือนเนื่องจากความสะดวกสบายกว่าการทำอาหารทานเอง ร้านอาหารก็ควรจะเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายและอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล ทางที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็คือ การเตรียมอาหารที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสม

โดยที่ผู้บริโภคชาวไทยเลือกที่จะทานอาหารนอกบ้านในวันเสาร์ และวันจันทร์ถึงวันพฤหัส ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (31% และ 30% ตามลำดับ)

ประมาณหนึ่งในสาม (32%) ของผู้บริโภคชาวไทยเปิดเผยว่า ตนพิจารณาเลือกจาก ประเภทของอาหารก่อนเป็นอับดับแรก ในขณะที่ ราคาอาหารที่เหมาะสมเป็นข้อพิจารณาลำดับรองลงมา (21%)

จากการสำรวจพบว่าผู้บริโภคในแถบเอเชียแปซิฟิคทานอาหารนอกบ้านมากกว่าผู้บริโภคในทวีปอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวฮ่องกง ที่ผู้บริโภคสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทานอาหารที่ร้านอาหารทุกวัน ในทางกลับกันชาวยุโรปดูเสมือนว่าจะเป็นชาติที่ไม่นิยมทานอาหารนอกบ้านมากนัก โดยกว่าครึ่งของผู้บริโภค(56%) ทานอาหารที่ร้านประมาณหนึ่งครั้ง หรือน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน

สำหรับความถี่ในการออกไปทานอาหารนอกบ้าน ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่

 • – 24% ทานอาหารนอกบ้านครั้งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์
 • – 19% ทานอาหารที่ร้านอาหาร 2-3 ครั้งต่อเดือน
 • – 15% ชอบทานอาหารนอกบ้านมากถึง 3-6 ครั้งต่ออาทิตย์
 • – 50% ของผู้บริโภคชาวไทยชอบที่จะไปทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวและเพื่อน
 • – 18% ชอบออกไปทานอาหารกับเพื่อนร่วมงาน
 • – 13% ไปร้านอาหารกับคู่ของตน

มื้อที่นิยมทานที่ร้านอาหารมากที่สุด

 • – 59% ในประเทศไทยนิยมทานมื้อเย็น นอกบ้านมากที่สุด
 • – 39% นิยมอาหารมื้อกลางวัน
 • – 2% นิยมอาหารมื้อเช้า
 • – 57% เลือกที่จะทานอาหารไทยมากที่สุด
 • – 26% นิยมอาหารญี่ปุ่น

“สาเหตุที่ผู้บริโภคชาวไทยนิยมทานอาหารญี่ปุ่นรองมาจากอาหารของชาติตนนั้น เนื่องมาจากจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพในประเทศไทย อาหารญี่ปุ่นจึงเป็นอาหารที่ชาวไทยนิยมมากในปัจจุบัน และเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต อาหารญี่ปุ่นมีราคาที่ถูกลงและหาทานได้ง่ายขึ้น”

ผลการวิจัยรายงานว่าไม่เพียงแต่ผู้บริโภคชาวไทยที่นิยมทานอาหารชาติของตนมากกว่าอาหารประเภทอื่นๆ ผู้บริโภคทั่วโลกก็เลือกอาหารประจำชาติของตนก่อนอาหารประเภทอื่นๆเช่นกัน(27%) อาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมมากคือ อาหารจีน และอาหารอิตาเลี่ยน (26% และ 17% ตามลำดับ). สำหรับผู้บริโภคที่นิยมอาหารชาติอื่นมากว่าอาหารของตนได้แก่ ชาวออสเตรเลีย และชาวสิงคโปร์ที่กล่าวว่าพวกเขาชอบอาหารจีนมากกว่าอาหารของชาติตน ส่วนชาวฮ่องกงนิยมอาหารญี่ปุ่นมากเป็นอันดับหนึ่ง และชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรต ชื่นชอบอาหารอินเดียเป็นอันดับแรก

ผู้บริโภคที่ชาตินิยมมากที่สุดในการเลือกร้านอาหารคือ ชาวอิตาเลี่ยน โดยพบผู้บริโภคมากถึง 92% ที่นิยมทานมาอาหารประจำชาติ ลำดับรองลงมาคือชาวตุรกี (82%) และชาวอินเดีย (81%)

Source: ASTV ผู้จัดการออนไลน์


 • 2
 •  
 •  
 •  
 •