พนักงานรุ่นใหม่สนใจวันหยุดมากกว่าโบนัส? ส่องผลโหวต 10 สวัสดิการที่พนักงานต้องการมากที่สุด

 • 1.6K
 •  
 •  
 •  
 •  

Employee Benefits

เงินเดือนดีอย่างเดียวไม่พอ อยากมัดใจพนักงาน สวัสดิการต้องดีด้วย ช่วงที่ผ่านมาพนักงานเริ่มให้ความสนใจเรื่องสวัสดิการมากขึ้น การใส่ใจรายละเอียดในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หากนึกถึงสวัสดิการหลายบริษัทอาจโฟกัสที่เรื่อง “โบนัส” แต่เชื่อหรือไม่ หลากหลายอาชีพให้ความสำคัญเรื่อง “วันหยุด” และ “ประกันสุขภาพ” เป็นลำดับต้นๆ ซึ่งในบางอาชีพให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องโบนัสเสียอีก

จากผลสำรวจของ จ๊อบไทย (JobThai) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน เผยข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศจำนวน 7,420 คน ในเรื่อง “สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร” พบว่าสิ่งที่พนักงานต้องการและมีความคิดเห็นตรงกัน 5 สวัสดิการ ได้แก่ โบนัส, วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย, ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน โดยทั้ง 5 สวัสดิการข้างต้นต่างเป็นปัจจัยสำคัญ มีผลต่อการเลือกเข้าสมัครงาน และแนวโน้มคนทำงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญเรื่องวันหยุดมากกว่าโบนัส ส่วนรายละเอียดข้อมูลผลโหวต มีดังนี้

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด ได้แก่

 1. โบนัส
 2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ค่าล่วงเวลา
 6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
 9. ประกันชีวิต
 10. เบี้ยขยัน

10 สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานมากที่สุด ได้แก่

 1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 2. ประกันสังคม
 3. โบนัส
 4. ค่าล่วงเวลา
 5. กิจกรรมสันทนาการ
 6. ชุดทำงาน
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เบี้ยขยัน
 9. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
 10. ประกันอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยให้เห็นว่าคนทำงานในแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • สวัสดิการของคนทำงานตามช่วงอายุ (Generation) พบว่ากลุ่มคนทำงาน Gen X จะให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “เงินออม” เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังใกล้เกษียณ หลักประกันที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องจำเป็น ในทางกลับกันกลุ่มคนทำงาน Gen Y และ Gen Z ไม่ได้มองว่าสวัสดิการด้านนี้สำคัญ แต่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “ค่าล่วงเวลา” และ “เบี้ยขยัน” มากกว่า

AW_ÊÇÑÊ´Ô¡Òä¹·Ó§Ò¹

 • สวัสดิการของคนทำงานตามเพศ (Gender) พบว่าสวัสดิการที่คนทำงานแต่ละเพศให้ความสำคัญแตกต่างกันคือ เพศชายต้องการ “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” ในขณะที่เพศหญิงต้องการ “เงินค่าล่วงเวลา” มากกว่า

JobThai2

 • สวัสดิการของคนทำงานตามระดับงาน (Level) โดยระดับผู้บริหารจะให้ความสำคัญในเรื่อง “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว”มากกว่าคนทำงานในระดับอื่น ๆ  ส่วนสวัสดิการด้าน “โบนัส”“วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย” และ “ประกันสุขภาพ” เป็นสิ่งที่คนทำงานในทุกระดับต้องการ

AW_ÊÇÑÊ´Ô¡Òä¹·Ó§Ò¹

 • สวัสดิการของคนทำงานตามประเภทธุรกิจ (Industry) จากการสำรวจคนทำงานที่อยู่ในประเภทธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด 5 อันดับในเว็บไซต์จ๊อบไทย ได้แก่ อาหาร-เครื่องดื่ม, บริการ, ค้าปลีก, ยานยนต์ และก่อสร้าง พบว่าโดยภาพรวมสวัสดิการที่คนทำงานต้องการเหมือนกันคือ “โบนัส”“วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย” และ “ประกันสังคม” ส่วนคนทำงานในประเภทธุรกิจยานยนต์นั้นมีความต้องการสวัสดิการด้าน “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” และ “เงินออม” มากกว่าคนทำงานในประเภทธุรกิจอื่น ๆ ในขณะที่คนทำงานในประเภทธุรกิจก่อสร้างมีความต้องการสวัสดิการด้าน “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้”มากกว่าคนทำงานในประเภทธุรกิจอื่น ๆ

AW_ÊÇÑÊ´Ô¡Òä¹·Ó§Ò¹

 • สวัสดิการของคนทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Area) พบว่าคนทำงานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความต้องการสวัสดิการด้าน “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” เนื่องจากการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ส่วนหนึ่ง ส่งผลให้คนทำงานในกรุงเทพฯ สามารถจัดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้มากขึ้นในขณะที่คนทำงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” มากกว่า

JobThai3


 • 1.6K
 •  
 •  
 •  
 •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14
CLOSE
CLOSE