ความแตกต่างของผู้ชาย VS ผู้หญิง ที่มีต่อการแชร์คอนเทนต์บน Facebook

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทุกวันนี้ Facebook มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 พันล้านคนต่อวัน ทำให้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งในแง่ของ Active Users ต่อวัน และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด ทว่า แม้จะใช้งานสะดวกและง่ายเพียงใด การใช้ Facebook เพื่อการทำธุรกิจยังคงเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดสู่การทำคอนเทนต์

จากการสำรวจของ Fractl เอเจนซี่ด้านการตลาด ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Facebook พบว่า มากกว่าครึ่งจองกลุ่มสำรวจ ใช้ Facebook หลายครั้งต่อวัน และมีการแชร์คอนเทนต์จากแหล่งอื่นๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

สิ่งที่ผู้ชาย และผู้หญิง มักจะแชร์บน Facebook

MK_IG_FacebookSharing_Artboard_5-e1464206258781

นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้ชาย และผู้หญิงยังแตกต่างกันอีกด้วย อาทิ การแชร์เรื่องราวต่างๆ บน Facebook โดยผู้ชาย 8% มักจะแชร์ข่าวหรือเรื่องการเมือง ส่วนผู้หญิงมักจะแชร์เรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจ ภาพอาหาร สัตว์ หรือเด็กน่ารักๆ มากกว่าผู้ชาย และผู้หญิง 5% จะแชร์บางอย่างใน Facebook อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยส่วนหนึ่งที่เหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือ การแชร์วิดีโอตลก บทความ และข่าว

พฤติกรรมการแชร์เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ

MK_IG_FacebookSharing-04-e1464206237589

กลุ่ม Millennials มีแนวโน้มที่จะแชร์คอนเทนต์การเมืองน้อยที่สุด (ประมาณ 4%) และผู้ชายในวัยนี้ มีเปอร์เซ็นต์การแชร์คอนเทนต์บน Facebook น้อยที่สุดด้วย (น้อยกว่า 5%) ส่วนใหญ่จะแชร์ภาพ MEME หรือภาพฮาๆ มากกว่า (ประมาณ 6%) ซึ่งแตกต่างกับกลุ่ม Baby boomers ที่มักจะแชร์เรื่องการเมืองอยู่เสมอ

ในส่วนของ Gen X ก็เป็นอีกกลุ่มที่ไม่ค่อยแชร์อะไรมากนัก อย่างน้อยยังมีการแชร์ภาพต่างๆ อยู่บ้าง แต่มีเพียง 4% หรือน้อยกว่านั้น

มาถึงกลุ่ม Baby boomers ส่วนใหญ่จะแชร์เรื่องการเมือง (7% หรือมากกว่านั้น) ส่วนผู้หญิงจะแชร์ภาพเด็ก และสัตว์เลี้ยง (18%) ภาพอาหาร (10%) และทุกสิ่งที่เห็นว่าน่ารัก หรือสร้างแรงบันดาลใจได้

 

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •