นีลเส็น เผย Insight คนไทย กับการดูทีวีออนไลน์ย้อนหลัง

  • 806
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_461564857-700

นีลเส็น ประเทศไทย เผยข้อมูลที่น่าสนใจของคนไทยที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์พบว่า คนไทยดูทีวีเฉลี่ย 4.10 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มที่ดูทีวีมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดกว่า 50%

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-022

สำหรับการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 ชั่วโมง

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-024

ปี 2016 คนไทยมีสมาร์ทโฟน 55% และฟีเจอร์โฟน 45%
Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-026

กลุ่มที่ดูย้อนหลังผ่านออนไลน์มากที่สุดคือ กลุ่ม 21-34 ปี ส่วนกลุ่มที่ดูสดผ่านทางออนไลน์มากที่สุดคือ 21-34 ปีเช่นกัน และกลุ่มที่ดูทีวีเป็นหลักคือ 50+

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-046

ระยะเวลาของการดูย้อนหลังผ่านออนไลน์ต่อวันอยู่ที่ 58 นาที คิดเป็น 80% ส่วนการดูคอนเท้นต์สดผ่านทางออนไลน์อยู่ที่ 41 นาทีต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะดูผ่านสมาร์ทโฟน 65% ตามมาด้วยเครื่องโทรทัศน์ และแท็บเล็ต

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-047

ช่วงเวลาที่คนไทยดูทีวีมากที่สุดคือ 18.00 – 23.00 น. ทั้งการดูผ่านเครื่องโทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-048

โดยส่วนใหญ่จะดูย้อนหลังภายใน 1 วันหลังฉายจริง ทั้งคอนเท้นต์ประเภทละคร และข่าว

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-049

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-050

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-051

ภาพด้านล่างจะเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูละคร ข่าว และคอนเท้นต์ที่เกี่ยวกับกีฬา

• กลุ่มที่ดูละครมากที่สุดคือ ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 21-34 ปี เฉลี่ย 10 ครั้งต่อสัปดาห์
• กลุ่มที่ดูข่าวคือ ผู้ชาย 54% และผู้หญิง 41% แบ่งเป็น อายุ 21-34 ปี 42% และ 35-50 ปี 34%
• คอนเท้นต์ที่เกี่ยวกับกีฬา แน่นอนว่าต้องเป็นผู้ชาย 68%

Total Audience Event June 1 2017 final _sharing with client version-page-052

 


  • 806
  •  
  •  
  •  
  •