ผลสำรวจชี้ ผู้บริโภคทั่วโลกดูวิดีโอออนไลน์ 67 นาทีต่อวัน

  • 104
  •  
  •  
  •  
  •  

new

จากการเก็บข้อมูลของ Zenith เผยว่า ผู้บริโภคทั่วโลกใช้เวลาดูวิดีโอออนไลน์เฉลี่ยวันละ 67 นาที เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11 นาที หรือ 56 นาทีต่อวัน และยังคาดการณ์ว่าในปี 2020 คนทั่วโลกจะใช้เวลาดูวิดีโอออนไลน์วันละ 84 นาที โดยประชากรชาวจีนเป็นกลุ่มที่แอคทีฟสูงสุดอยู่ที่ 105 นาทีต่อวัน ตามมาด้วยรัสเซีย 102 นาที และอังกฤษ 101 นาที ส่วนแพลตฟอร์มที่คาดว่าจะมีผู้ชมเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อยู่กลุ่ม Over-the-Top (OTT) หรือบริการเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ Netflix และ YouTube เป็นต้น

จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำตลาดและวางแผนแคมเปญของแบรนด์ทั่วโลกทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยแบรนด์ส่วนใหญ่มักใช้วิดีโอออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังแคมเปญที่รันผ่านสื่อโทรทัศน์ ดังนั้น แบรนด์จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์การใช้สื่อทั้ง 2 ช่องทาง เพื่อเสริมให้แคมเปญมีประสิทธิภาพที่สุด

ด้านการใช้งบโฆษณาบนวิดีโอออนไลน์ทั่วโลก Zenith คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 19% และมีการเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปีไปจนถึงปี 2020 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับโฆษณาบนโทรทัศน์ การทำโฆษณาวิดีโอออนไลน์มีสัดส่วนแค่เสี้ยวเดียวหรือประมาณ 10% จากงบโฆษณาบนโทรทัศน์ในปี 2015 และ 14% ในปี 2017 หากมองภาพรวมปี 2020 ก็มีความเป็นไปได้ว่างบโฆษณาวิดีโอออนไลน์จะมีสัดส่วน 23% ของโฆษณาโทรทัศน์

 

Source


  • 104
  •  
  •  
  •  
  •