ยิ่ง “โสด” ยิ่งเปย์! ศึกษาพฤติกรรม “คนไร้คู่” กิน อยู่ ใช้จ่ายอย่างไร เมื่อเทียบกับ “คนมีครอบครัว”

  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  

การใช้จ่ายของคนโสด

นอกจาก “ไม่อยากมีลูก” คนยุคใหม่ยังเลือกครองสถานะ “โสด” มากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล…ความเครียดจากการทำงาน การแข่งขันและเร่งรีบของการใช้ชีวิตในสังคม หรือแม้แต่ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย กระทั่งส่งผลให้เกิดเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่า DINK หรือ Double Income, No Kids” ที่ผู้คนเลือกจะใช้ชีวิตคู่โดยไม่มีทายาทสืบสกุล แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จำนวนคนโสดในประเทศไทยลดลง

เพราะจากสถิติของ EIC (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ) ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้ชัดว่า สังคมไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมแห่งคนโสด” ไม่ใช่แค่การแต่งงานที่ลดลง แต่การหย่าร้างก็เพิ่มขึ้นด้วย

คน “หย่า” มากขึ้น – “จดทะเบียน” น้อยลง

จากข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของกรมการปกครอง ระบุว่า จำนวนการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลงจาก 3.13 แสนคู่ในปี 2550 อยู่ที่ 2.98 แสนคู่ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนลดลงถึง 5.1% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ สถิติการจดทะเบียนหย่าก็เพิ่มขึ้นจาก 1.02 แสนคู่ เป็น 1.22 แสนคู่ เพิ่มขึ้น 19.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในขณะที่ภาคเหนือ ใต้ และอีสาน มีการจดทะเบียนสมรสลดลง แต่ใน กรุงเทพฯ และภาคกลาง กลับพบว่ามีสัดส่วนการจดทะเบียนสมรสเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนหย่าเพราะมีสัดส่วน “เพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค” นั่นเท่ากับว่า ประเทศไทยมีคนโสดเพิ่มขึ้น

ชีวิตโสด VS คนแต่งงาน ใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างไร ?

เมื่อสถานะชีวิตเปลี่ยนไป คุณอยากรู้มั้ยว่าระหว่าง คนโสด (จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561 นับเฉพาะคนโสดอายุมากกว่า 20 ปี และคนที่หย่าร้าง) กับ คนมีครอบครัว มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร…

คนโสด-photostory-1

คนโสดชอบ “ท่องเที่ยว” ทั้งในและต่างประเทศ

ถือเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ครองตัวเป็นโสด เพราะเมื่อเป็นโสดก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้ ไม่มีภาระผูกมัดทางครอบครัว จึงทำให้คนโสดมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการการท่องเที่ยวสูงกว่าคนมีครอบครัว ถึง 40% โดยคนโสดส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คนโสด-photostory-2

กิน “อาหาร” นอกบ้าน ไลฟ์สไตล์คนโสด

อาจเพราะคนโสดใช้ชีวิตเพียงลำพัง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร มากกว่าคนมีครอบครัวถึง 12% รวมถึงพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านที่คนโสดโปรดปราน โดยค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายด้านอาหารทั้งหมด ขณะที่คนมีครอบครัวจะใช้จ่ายไปกับการกินข้าวนอกบ้านเพียง 1 ใน 3 ของรายจ่ายด้านอาหารทั้งหมด

คนโสด-photostory-3

ใช้ชีวิต “บันเทิง” ความต้องการของคนโสด

อยู่คนเดียวก็เหงาเป็น! คนโสดเลยใช้จ่ายไปกับความบันเทิงมากกว่าคนมีครอบครัว 5% ด้วยกัน ซึ่งความบันเทิงส่วนใหญ่ที่คนโสดชื่นชอบ ได้แก่ การดูหนัง เลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การได้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ก็ถือเป็นการสร้างความสุขให้คนโสดได้ไม่น้อย

คนโสด-photostory-4

คนโสดหมดเงินแต่ละเดือนไปกับ “ค่าเดินทาง”

เป็นอีกเรื่องน่าเศร้าของคนโสด เพราะการที่ไม่มีแฟน หรือสามี – ภรรยา ร่วมทาง ทำให้ต้องควักเงินใช้จ่ายให้กับค่าเดินทาง ไม่ว่าจะค่าน้ำมันรถ หรือค่าเดินทางสาธารณะ คนโสดล้วนต้องจ่ายมากกว่าคนมีครอบครัว! อาจเป็นเพราะคนมีครอบครัวสามารถแชร์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ร่วมกันได้ โดยคนโสดจ่ายค่าน้ำมันมากกว่า 4% และค่าเดินทางสาธารณะสูงถึง 42%

คนโสด-photostory-5

คนมีครอบครัวต้องแบกค่าใช้จ่าย “ด้านสุขภาพ”

เรื่องนี้ถือเป็นรายจ่ายที่น่าสนใจของคนมีครอบครัว อาจเพราะต้องดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงค่ายา ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการคลอดลูก การดูแลสุขภาพลูก เป็นต้น ทำให้คนมีครอบครัวมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากกว่าคนโสด ทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายที่คนมีครอบครัวทุกช่วงวัยต้องจ่ายมากกว่าคนโสดถึง 48% เลยทีเดียว

คนโสด-photostory-6

“บ้าน & รถ” ภาระหลักของคนมีครอบครัว

หากพิจารณาแล้ว อาจเห็นได้ว่าคนโสดต้องหมดค่าใช้จ่ายไปกับการบริโคมากกว่าคนมีครอบครัว แต่…นั่นอาจสะท้อนได้ว่า คนโสด “มีทรัพย์สินน้อยกว่า” คนมีครอบครัว โดยข้อมูลด้านทรัพย์สินพบว่าคนมีครอบครัวจะเป็นเจ้าของ บ้านและรถ มากกว่าคนโสด เฉพาะช่วงวัย 31 – 35 ปี ซึ่งคนมีครอบครัวเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยถึง 51% ขณะที่คนโสดเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเองเพียง 18% ตัวเลขดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการมีบ้านและรถน้อยกว่าคนมีครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอายุมากขึ้นสัดส่วนการเป็นเจ้าของบ้านและรถก็เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริโภคต่อหัว โดยพบว่า…คนโสด มีรายจ่ายมากกว่าคนมีครอบครัว เฉลี่ย 11% ขณะที่คนมีครอบครัวจะมีสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้สูงกว่าคนโสด

ไม่ว่าจะ “โสด” หรือ “มีครอบครัว” ก็ไม่ง่ายเลยจริง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยค่าใช้จ่าย…ในยุคนี้!


  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน