เปิดแนวรบ social commerce

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

social commerce หรือเว็บขาย “ดีล” ส่วนลดสินค้าบริการต่างๆกำลังมาแรงในไทยและทั่วโลก  … เรามาดู infographic ที่สรุปภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค social commerce รายใหญ่ๆระดับโลก  จากบริษัทสำรวจวิจัย Lab 42 กัน


เว็บที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดที่เข้ามาซื้อดีล …

 

– Groupon  64%

 

– LivingSocial  49%

 

– Eversave  32%

 

– SocialBuy  28%

 

 

 

ลูกค้าซื้อดีลผ่านทาง …

 

– อีเมล์  55%

 

– เว็บของดีลนั้นโดยตรง 47%

 

– ผ่าน app  25%

 

– ผ่านคน/เว็บที่รวบรวมดีลจากเว็บไซต์ต่างๆอีกทีหนึ่ง คิดเป็น 21%

 

– อื่นๆ  22%

 

 

 

ความถี่ในซื้อดีลรอบปีที่ผ่านมา …

 

– ไม่เคยซื้อ 4%

 

– 1-5 ดีล  38%

 

–  6-10 ดีล  23%

 

– มากกว่า 10 ดีล 35%

 

 

 

ดีลที่มีคนซื้อมากที่สุด …

 

– ร้านอาหาร  57%

 

– โรงแรม  29%

 

– งานศิลปะหรืองานหัตถกรรม  29%

 

–  กีฬา   29%

 

– ฟิตเนส  27%

 

และ 82% ของผู้ที่เคยซื้อดีล จะกลับไปซื้อดีลที่เว็บเดิม

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine