คนไทยเก็บออม 57% ลดค่าใช้จ่ายบันเทิงนอกบ้าน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

moneyนีลเส็น สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกผ่านสื่อออนไลน์ พบคนไทย 57% ยังเก็บเงินออม ลดการใช้จ่ายนอกบ้าน เหตุเพราะยังกังวลเรื่องเศรษฐกิจในอนาคต

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี จำกัด บริษัทให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลทางสื่อ สำรวจผู้บริโภคทั่วโลกทางออนไลน์ จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 30,500 คน ใน 54 ประเทศ จากทวีปยุโรป เอเชีย แปซิฟิก อเมริกาเหนือ และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน-16 ตุลาคม 2552 เพื่อสำรวจระดับความเชื่อมั่น, พฤติกรรม/แนวโน้มการใช้จ่าย ปัจจัยกังวลของผู้บริโภคทั่วโลก ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถูกประเมินจาก ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับตลาดงาน สถานภาพทางการเงิน และความพร้อมในการใช้จ่าย

The Nielsen Company ประเทศไทย รายงานว่าในไตรมาส 3 ปี 2552 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภค 75% คิดว่าเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในสภาวะถดถอย ลดลงจากระดับ 84% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และในกลุ่มคนที่คิดว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย จำนวน 28% เชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะสิ้นสุดภายในหนึ่งปี

คนไทยยังคงลังเลที่จะออกนอกบ้านเพื่อไปจับจ่ายใช้สอย เห็นได้จากผู้บริโภคชาวไทยกว่าครึ่ง หรือ 57% ยังมุ่งเก็บเงินหลังจากใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต, ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 46%, ซื้อกองทุนเพื่อการเกษียณ 29%

ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกยังมีความกังวลมากที่สุดในอีก 6 เดือนข้างหน้า เกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในด้านการงาน โดยผู้บริโภคในหลายๆ ประเทศเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ มากขึ้น ผลจากการสำรวจล่าสุดในไตรมาส 3 พบว่าผู้บริโภคชาวไทยวิตกกังวลกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 21% ลดลงจาก 27% จากเดือนเมษายน และความวิตกด้านมั่นคงในด้านการงาน 8% ลดลงจาก 14% จากเดือนเมษายน

นีลเส็น ยังเผยผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อของและการดำเนินชีวิตในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคชาวไทย 84% บอกว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยพยายามลดรายจ่ายด้านการซื้อเสื้อผ้าใหม่ 65% ประหยัดค่าไฟ 60% ลดสิ่งบันเทิงนอกบ้าน 60% ลดค่าโทรศัพท์ 49%

Source:  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
logo_bkkbiz


  •  
  •  
  •  
  •  
  •