พฤติกรรมการใช้จ่าย เทศกาล Valentine’s Day

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์ปี 2552 ในสายตาของคนกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 580  พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวกรุงเทพฯ นิยมสนใจเลือกซื้อช็อคโกแลตให้แก่คนพิเศษมากที่สุดถึง 34% รองลงมาคือเลือกซื้อดอกไม้ 32.7% ซึ่งในช่วงเทศกาลพิเศษนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่จะเพิ่มยอดขายให้แก่บรรดาผู้นำเข้า และจำหน่ายช็อคโกแลตได้มาก

valentineผลการสำรวจพบว่า

 • ผู้คนนิยมซื้อช็อคโกแลตดำมากที่สุดถึง 51%
 • ช็อคโกแลตนม 31%
 • ช็อคโกแลตขาว 18%
 • ช็อคโกแลตที่มีลักษณะเป็นกล่อง 35%
 • ช็อคโกแลตที่มีลักษณะเป็นกล่อง 30%
 • ช็อคโกแลตในลักษณะแท่ง 29%

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตของกลุ่มตัวอย่างในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ปี 2552 เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 290 บาท โดยประมาณ 50% ของกลุ่มตัวอย่างตั้งงบประมาณใช้จ่ายใกล้เคียงกับปี 2551 อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิต และจำหน่ายไม่ควรจะปรับขึ้นราคาในช่วงเทศกาลสำคัญ เนื่องจากมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 36% ที่มีงบประมาณซื้อผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตให้แก่ผู้ที่รักลดลง โดยเหตุผลสำคัญคือต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเวลาปกติก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวกรุงเทพฯ ผู้สนใจเลือกซื้อช็อคโกแลตเป็นของขวัญแก่คนพิเศษในวันวาเลนไทน์นั้น ในช่วงเวลาปกติก็ยังคงซื้อผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตรับประทานบ้างถึง 74.8% ซึ่งการส่งเสริมการขายอาจทำได้พร้อมกันหลายช่องทาง เช่น การแจกหรือแลกของพรีเมียมเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบตามที่กำหนด และการส่งชิ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ชิงรางวัล เป็นต้น

สำหรับตลาดช็อคโกแลตในประเทศปี 2552 คาดว่าจะหดตัวลงประมาณ 8% ด้วยมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,300 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 1,400 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ประมาณ 10% และมูลค่าผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตที่ผลิตภายในประเทศประมาณ 900 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ประมาณ 5%

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์


 •  
 •  
 •  
 •  
 •