คนไทยติด Top ทานอาหารเสริม ของโลก

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

vitamins

Nielsen เปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยสนใจการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมมากที่สุดในโลกและครึ่งหนึ่งของผู้ที่ทานเปิดเผยว่าทานเป็นประจำทุกวัน

เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา Nielsen ทำสำรวจติดตามเทรนด์ผู้บริโภคประจำปีผ่านทางออนไลน์ โดยสำรวจกับผู้บริโภค 52 ประเทศทั่วโลก และคนไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคนไทยชายและหญิงที่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวน 500 คน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา Nielsen ทำสำรวจติดตามเทรนด์ผู้บริโภคประจำปีผ่านทางออนไลน์  เกี่ยวกับระดับการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมถึงความถี่ เหตุผลที่ทาน และเหตุผลที่ไม่ทาน   พบว่าประเทศที่พบคนทานวิตามินและหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากที่สุดในโลกคือ ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ (66%) อันดับรองลงมาคือ ลิธัวเนีย (59%) ไต้หวัน และสหรัฐ (56% ) ตามลำดับ และหากเปรียบเทียบจากผลการสำรวจในแต่ละทวีป ผลการวิจัยพบความนิยมในการทานอย่างแพร่หลายในประเทศแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย มากกว่าประเทศในแถบยุโรปและละติน อเมริกา

ทานบ่อยขนาดใหน

 • 30% ทานเป็นประจำทุกวัน
 • 26% ทานประมาณ 2-6 ครั้งต่ออาทิตย์ และน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน
 • 13% ทานประมาณหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ และ 2-3 ครั้งต่อเดือน
 • หากเปรียบเทียบกับประเทศแถบเอเชีย แปซิฟิค ที่ผู้บริโภคทานวิตามิน หรืออาหารเสริมเป็นประจำทุกวัน คือ ออสเตรเลีย 73% นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ 67%

 

เหตุผลหลักในการทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 • 60% ทานเพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค (มีถึง 39 ประเทศเลือกเหตุผลนี้เป็นเหตุผลแรกเช่นกัน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศดังกล่าว)
 • 50% ทานเพื่อช่วยเสริมความไม่สมบูรณ์ของการรับประทานอาหาร
 • 43% ทานเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานของพวกเขามีความสมดุล

 

เหตุผลหลักที่ไม่สนใจทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 1. 56% ของผู้บริโภคชาวไทย เห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการรับประทาน
 2. 49% เชื่อว่า การรับประทานของพวกเขามีความสมดุลเพียงพอแล้ว และสินค้ามีราคาแพงเกินไป

 •  
 •  
 •  
 •  
 •