ดันน์ฮัมบี้ เผยสื่อโฆษณา ณ จุดขายในเทสโก้ โลตัส เติบโต 25%

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

700-Teeradet Dumrongbhalasitr, Head of Connect Media of dunnhumby (Thailand) 01

ดันน์ฮัมบี้ บริษัทชั้นนำที่ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เผยการใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ในเทสโก้ โลตัส เติบโตกว่า 25% ซึ่งมี มากกว่า 460 แคมเปญสำหรับสินค้ามากกว่า 140 แบรนด์ โดยลูกค้าส่วนมากเป็นแบรนด์สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค หรือสินค้าจำพวก FMCG นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในหมวดหมู่อื่นๆ ที่ใช้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขายจากดันน์ฮัมบี้ อาทิ ยานยนต์ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

จุดเด่นของ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย คือการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้นักการตลาดสามารถนำทางผู้บริโภคไปยังที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าแบรนด์เดิม ถือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่การเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์สินค้าและช่วยเรื่องยอดการขายในระยะยาวได้

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโต คือ การที่คนในประเทศไทยใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดช่องทางใหม่ในการทำการตลาดที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

คุณธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้างาน คอนเน็คมีเดีย บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “สื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแผนการตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ดีที่สุด เราพบว่าแบรนด์สินค้าจำพวกอุปโภคบริโภคยังคงมีการลงทุนกับสื่อโฆษณา ณ จุดขายในเครือข่ายของ เทสโก้ โลตัส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะแบรนด์สินค้าได้เล็งเห็นโอกาสที่จะสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคของพวกเขาผ่านทางช่องทางนี้ เนื่องจากสามารถวัดผลการลงทุนได้อย่างแม่นยำในสินค้าแต่ละชนิด”

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •