“หูเป่ย” เปิดเมืองท่องเที่ยวแล้ว อู่ฮั่นเตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาเตรียมรับนักท่องเที่ยว

  • 406
  •  
  •  
  •  
  •  

Tourism

อย่างที่ทราบกันว่า “อู่ฮั่น” เมืองแรกที่มีการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้มณฑลหูเป่ยกลายเป็นพื้นที่อันตรายแห่งแรกของโลก ก่อนจะกระจายตัวและระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้หูเป่ยกลายเป็นพื้นที่ที่อัตรายที่สุดในโลก จนกระทั่งประเทศจีนออกมาตรการเข้มงวดในการปิดเมืองเพื่อจำกัดและควบคุมโรค ทำให้ระยะเวลาต่อมาไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่

จนกระทั่งมีการยืนยันแล้วว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เป็น 0 ติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนตามรายงานของคณะกรรมการด้านสุขภาพ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 22 แห่งในมณฑลหูเป่ย โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวถึง 520,400 คน แม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาก แต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

Hubei-01

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวของหูเป่ยชี้ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 83% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวในหูเป่ยลดลง 94.5% เหลือเพียง 30 ล้านหยวนหรือราว 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นไทยประมาณ 130 ล้านบาท ขณะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นราว 178,000 คน ซึ่งลดลงถึง 58% จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่องเทียบกับปีที่แล้ว

Hubei-02

เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และป้องกันความเสี่ยงในการกลับมาติดเชื้อ COVID-19 นักท่องเที่ยวจะต้องจองการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นก่อน และจะมีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 30% ของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว เฉพาะเพียงเมืองอู่ฮั่นมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 71% เหลือเพียง 5.44 ล้านหยวนหรือราว 24 ล้านบาท

เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด รัฐบาลจีนได้จัดตั้งกองทุนพิเศษจำนวน 100 ล้านหยวนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้บริษัทเอกชนและสถาบันต่างๆ ของภาครัฐยังสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยเพิ่มวันหยุดพิเศษให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ

Chinese Tourism

ขณะที่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่า ชาวจีนต้องการมาเที่ยวประเทศไทยถึง 71% ซึ่งเป็นประเทศที่คนจีนอยากเดินทางมาเที่ยวหลังวิกฤติ COVID-19 โดย กรุงเทพฯ, ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็น 3 เมืองที่มีคนจีนต้องการเดินทางมามากที่สุดถึง 75% ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ ทั้งการรับมือเพื่อรองรับการฟื้นฟูของตลาดการท่องเที่ยว และการเตตรียมความพร้อมในการป้องกันการกลับมาแพร่ระบาด COVID-19 หลังแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมีอัตราลดลงจนมีโอกาสกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

Source: China Daily


  • 406
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา