Kantar เผย E-commerce ทั่วโลกโตพุ่ง 45% ครองส่วนแบ่ง 6.5% ตลาด FMCG – ไทยครอง 2.5%

 • 326
 •  
 •  
 •  
 •  

Kantar (คันทาร์) บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ร่วมกับ GfK, Europanel, Intage และ IRI US ออกรายงานระดับโลกประจำปี 2021 Winning Omnichannel ซึ่งพูดถึงอนาคต FMCG และ Retail หลัง COVID-19 รายงานหนึ่งเดียวในโลกที่แสดงข้อมูลการจับจ่ายสินค้า FMCG สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภค 5 พันล้านคน จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 ล้านคน ใน 42 ประเทศ ครอบคลุม 66% ของประชากรโลก และ 83% ของ GDP โลก

รายงานพบข้อมูลที่สนใจดังนี้

 • การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น 11.4% เนื่องจากพฤติกรรมการทำอาหารที่บ้านมากขึ้น
 • ยอดขายผลิตภัณฑ์ Homecare เพิ่มขึ้น 9.8% เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยและความสะอาด เพื่อรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด
 • การงดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ Health & Beauty ตกลง 0.1% เทียบปีต่อปี จากเคยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตสูงที่สุดในปี 2019 ด้วยการให้ความสำคัญของการล้างมือส่งผลให้ยอดขาย Hand & Body Wash เพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 16%
 • ยอดขาย E-commerce เพิ่มขึ้น 45.5% เนื่องจากภาคครัวเรือนหันไปซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ตอนนี้ E-commerce คิดเป็น 6.5% ของยอดขายของชำทั่วโลก
 • สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด 14% ตามมาด้วยยุโรปตะวันตก 11.2% ลาตินอเมริกา 1% ยุโรปตะวันออก 6.6% และเอเชีย 3.1% ของ In-Home FMCG
 • แม้ยอดขาย In-Home FMCG จะแตะ 10% ในปี 2020 แต่การรวมยอดขาย Out-of-Home (OOH) เข้ากับ In-Home เผยให้เห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) ลดลงอยู่ช่วงระหว่าง 2 – 5%

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม นม และอาหาร ซึ่งคิดเป็น 74% ของมูลค่า FMCG ในปี 2019 ขยายตัวที่ 8.6% 10.3% และ 11.4% ตามลำดับ โดยผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการบริโภคนอกบ้านไปบริโภคที่บ้านตลอดทั้งปี 2020 ซึ่ง 15 อันดับแรกจาก 20 หมวดหมู่สินค้าที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดจากการระบาด COVID-19 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การเติบโตของน้ำตาลและสารให้ความหวาน สมุนไพรและเครื่องปรุงรส และยอดขายน้ำมันมะกอก แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการทำอาหารที่บ้านในปี 2020

หมวดสินค้าที่เติบโต 10 อันดับแรกมากที่สุดในโลก จากผลกระทบเชิงบวกของ COVID-19

ปี 2020 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับตลาด FMCG โดย Kantar ได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ในปี 2019 ก่อนการเกิดโรคระบาด COVID-19 จะเกิดขึ้น ว่าการเติบโตของ FMCG จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแตะ 2.5% แต่จากการกักตุนสินค้าในไตรมาสที่ 1 ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของการบริโภคนอกบ้านไปสู่การบริโภคในบ้านตลอดช่วงที่เหลือของปี และการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัวทำให้เกิดผลกระทบระดับภูมิภาค ประเทศ ช่องทาง กลุ่มและหมวดหมู่สินค้าต่างๆ โดยสภาพแวดล้อมนี้ยังได้แสดงถึงความสำคัญของการปรับตัวของแบรนด์ให้เข้ากับสิ่งใหม่เพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต แม้ FMCG ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาด แต่ก็ไม่มีการเติบโตใดที่เราจะเชื่อถือได้ไปตลอด โดยแบรนด์ยังต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวให้เข้ากับพวกเขา 

E-commerce ทั่วโลกโต 2 เท่า ปังไม่หยุด!

การแพร่ระบาดได้เร่งอัตราการเติบโตของ E-commerce ในเกือบทุกตลาด โดย 5% ของครัวเรือนทั่วโลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2020 ซึ่งเท่ากับครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นถึง 67 ล้านครัวเรือน ในปี 2019 E-commerce มีส่วนแบ่งการจับจ่ายของชำ 4.9% จากนั้นมีการเติบโตพุ่ง 45.5% ซึ่งครองส่วนแบ่งเป็น 6.5% ของยอดขายของชำทั่วโลกในปี 2020 หากย้อนดูข้อมูลการเติบโตของ E-commerce ในปี 2019 จะอยู่ที่ 18.9%

การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดขึ้นในเอเชีย โดย 25% ของการซื้อของชำในจีนและเกาหลีใต้ผ่านทางออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น 6.4% และ 3.3% ตามลำดับ สหราชอาณาจักรเป็นตลาดฝั่งตะวันตกที่ E-commerce ครองส่วนแบ่งสูงสุดที่ 11.4% ส่วนตลาดตะวันตกอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในตัวเลขหลักเดียว ในสหรัฐอเมริกา 4.1% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากในตลาด E-commerce ทางฝั่งตะวันตก ส่วนไทย E-commerce ครองส่วนแบ่งอยู่ที่ 2.5%

 


 • 326
 •  
 •  
 •  
 •