งบโฆษณาประจำเดือนต.ค.59 เหลือ 5 พันล้าน ลดลงกว่า 45%

  • 153
  •  
  •  
  •  
  •  

TV Remote Isolated on White.

Nielsen ประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณา ประจำเดือนตุลาคม 2559 โดยแบ่งตามประเภทสื่อต่างๆ สำหรับเดือนตุลาคม 2559 มีมูลค่ารวมการใช้งบโฆษณารวมกันทั้งสิ้น 5,616 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 45% (ตุลาคม 2558 มีการใช้งบโฆษณารวม 10,244 ล้านบาท) เป็นผลมาจากการที่แบรนด์ต่างๆ หยุดการโฆษณาทุกประเภท และโยกย้ายเม็ดเงินไปในเดือนอื่นแทน

โดย 3 อันดับแรกของสื่อที่ใช้งบโฆษณามากที่สุด คือทีวีอนาล็อก 1,856 ล้านบาท คิดเป็น 33.05% ตามมาด้วยทีวีดิจิทัล 950 ล้านบาท และหนังสือพิมพ์ 733 ล้านบาท
media
ในส่วนของสื่อประเภทอื่นๆ ได้แก่

• เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้งบโฆษณาไปทั้งสิ้น 173 ล้านบาท
• สื่อวิทยุ 287 ล้านบาท
• แม็กกาซีน 231 ล้านบาท
• สื่อในโรงภาพยนตร์ 360 ล้านบาท
• สื่อนอกบ้าน 469 ล้านบาท
• สื่อระหว่างการเดินทาง (รถประจำทาง, BTS, MRT ฯลฯ) 420 ล้านบาท
• สื่อ ณ จุดขาย 35 ล้านบาท
• สื่ออินเทอร์เน็ต 103 ล้านบาท

10 องค์กรที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคม 2559

company
1. บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด: 180,986 ล้านบาท
2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย : 118,504 ล้านบาท
3. พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือพีแอนด์จี 86,904 ล้านบาท
4.: บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด: 81,729 ล้านบาท
5. สำนักนายกรัฐมนตรี : 81,239 ล้านบาท
6. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน):: 78,111 ล้านบาท
7. บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด : 76,294 ล้านบาท
8. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่อง 9) : 72,077 ล้านบาท
9. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) : 67,156 ล้านบาท
10. บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด : 64,032 ล้านบาท

10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคม 2559

brand

1. กระทะ โคเรียคิงส์ : 64,032 ล้านบาท ( รวมตลอดทั้งปี โคเรียคิงส์ ใช้งบโฆษณาไปทั้งสิ้น 1,416,993,000 บาท)
2. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) : 57,559 ล้านบาท
3. บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด: 38,266 ล้านบาท
4. กลุ่มบริษัท ปตท. : 37,260 ล้านบาท
5. บัตรเครดิต อีออน: 35,347 ล้านบาท
6. โตโยต้า ปิ๊กอัพ : 33,308 ล้านบาท
7. อีซูซุ ปิ๊กอัพ : 32,977 ล้านบาท
8. ธนาคารไทยพาณิชย์: 32,014 ล้านบาท
9. บางจาก ปิโตรเลียม: 32,007 ล้านบาท
10. เครื่องดื่มโค้ก: 29,558 ล้านบาท

ข้อมูลจาก นีลเส็น (ประเทศไทย)

 


  • 153
  •  
  •  
  •  
  •