ฟันธง!! อีก 3 ปีทุกแบรนด์ใหญ่จะมี “แอปเกม”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เพราะแอปพลิเคชันเกมหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า Gamification นั้นสามารถผูกติดหรือ engagement กับผู้บริโภคได้ดี ขณะเดียวกันก็สร้าง loyalty ได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้งหมดทำให้บริษัทวิจัย Bigdoor เชื่อว่าจะไม่มีแบรนด์ใหญ่ในโลกที่ไร้แอปพลิเคชันเกมในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือปี 2014

ยังมีข้อมูลเรื่อง gamification ที่น่าสนใจ และถูกร้อยเรียงเป็น Infographic เข้าใจง่ายดังนี้

ที่ผ่านมา คำว่า gamification ถูกบัญญัติเป็นศัพท์ใหม่ในพจนานุกรม Oxford โดยเรียกเป็นคำนามที่มีความหมายถึงแนวคิดและเทคนิกแอปพลิเคชันทีได้จากกิจกรรมเกม การถูกบัญญัติเป็นศัพท์ทางการสะท้อนว่า gamification ไม่ได้มีผลต่อทิศทางแบรนด์และนักการตลาดเท่านั้น แต่กำลังมีอิทธิพลในสังคมด้วย

via PSFK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE