วิวัฒนาการของการสื่อสาร #evolution #communication

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

หลายๆ ครั้งที่ผมต้องอธิบายเรื่อง Social Media นั้น จำเป็นที่ผมต้องอธิบายย้อนกลับไปถึงการสื่อสารในสมัยก่อนว่ามนุษย์สื่อสารเพราะอะไร และรูปแบบการสื่อสารในสมัยก่อนนั้นอธิบายพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์เช่นไร (แน่นอนว่ามันก็เกี่ยวโยงมายังรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันด้วย)

การสื่อสารนั้นเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไร การที่จะเข้าในพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์นั้นก็สามารถถอดรหัสได้จากรูปแบบการสื่อสารนี่แหละ ถ้าในปัจจุบันเราก็คงจะมองเห็นได้จากการใช้ Social Media รูปแบบต่างๆ ซึ่งมันก็คงจะดีไม่น้อยถ้าเราถอดรหัสพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยความเข้าใจวิวัฒนาการของมันจากในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วย

ด้วยเหตุนี้ Mikogo เลยทำ Infographic อธิบายวิวัฒนาการของการสื่อสารในแต่ละยุค ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์เสียอีก จะไปอะไรบ้างนั้น ลองมาดูกันเลยครับ


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
@nuttaputch
Associate Social Media Content Director - EdgeAsia (Thailand Office) | Host & Producer - DigiLife TV (Nation Channel) | Columnist - a day Magazine | a Content Marketer / an Art Critic / a Blogger