เฟดเอ็กซ์ เผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เฟดเอ็กซ์ คอร์ป (ชื่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก FDX) เปิดเผย FedEx Global Citizenship หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกของเฟดเอ็กซ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยนำเสนอความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยรวบรวมกิจกรรมตลอดทั้งปีของเฟดเอ็กซ์ในด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญในปีนี้ คือการที่บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 30% ได้ก่อนกำหนดเวลาที่วางไว้ถึง 5 ปี โดยสิ่งที่ทำให้เฟดเอ็กซ์ประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย คือการดำเนินงานตามกลยุทธ์ “ลด เปลี่ยนแปลง ปฏิวัติ (Reduce, Replace, Revolutionize)” ดังนี้

 • ลดระยะทางบิน โดยการจัดเส้นทางบินที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง
 • เปลี่ยนพาหนะ เช่น รถบรรทุก และเครื่องบิน ไปใช้รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
 • ปฏิวัติ โดยพัฒนาพาหนะให้รองรับเชื้อเพลิงทางเลือก

ในรายงานฉบับนี้ยังนำเสนอรายละเอียดของโปรแกรม เฟดเอ็กซ์ ฟิว เซ็นส์ (FedEx Fuel Sense) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องบินเจ็ท ซึ่งจนถึงปัจจุบันสามารถประหยัดได้แล้วมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 35,000 ล้านบาท เทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่า 4 เมตริกตัน โดยเฟดเอ็กซ์ได้ตั้งทีมเฟดเอ็กซ์ ฟิว เซ็นส์ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานในหน่วยงานเหล่านั้นตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่หยุดคิดค้นแนวทางใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น

นางคาเรน เรดดิงตัน ประธานเฟดเอ๊กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “งานที่เฟดเอ็กซ์ทำ ไม่ได้เป็นเพียงการส่งสินค้าทั่วโลกเท่านั้น แต่คือการสร้างเครือข่ายที่ช่วยให้ธุรกิจและผู้คนทั่วโลกเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น รายงาน Global Citizenship Report เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเฟดเอ็กซ์ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ในทุกๆ แห่งที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ความสำเร็จของเราในเอเชียแปซิฟิกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่มีมากกว่า 17,000 คนในภูมิภาคนี้ เราจะมุ่งมั่นนำเสนอบริการที่ดีให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”

FedEx-1

ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นของเฟดเอ็กซ์ในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ด้านชุมชน

ในปี พ.ศ. 2558 เฟดเอ็กซ์ลงทุนมากกว่า 1,855 ล้านบาทในโครงการด้านชุมชน โดยมุ่งเน้นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ และการจ้างงานเยาวชนที่ด้อยโอกาส รวมทั้งโครงการที่ส่งเสริมความปลอดภัยและความยั่งยืนในชุมชน เฟดเอ็กซ์ยังประกาศที่จะลงทุน 7,000 ล้านบาทในการพัฒนาชุมชนมากกว่า 200 แห่งภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทั่วทุกมุมโลก

จิตอาสา นับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของเฟดเอ็กซ์ โดยทุกปีจะมีการจัดสัปดาห์ปันน้ำใจหรือ เฟดเอ็กซ์ แคร์ วีค (FedEx Cares Week) ซึ่งในเอเชียแปซิฟิกมีพนักงานเฟดเอ็กซ์เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาชุมชน 42 แห่ง มากกว่า 1,100 คน

การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

เฟดเอ็กซ์จ้างงานโดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนซัพพลายเออร์ขนาดเล็ก โดยบริษัทฯ มีการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และธุรกิจที่ดำเนินงานโดยผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย คิดเป็นจำนวนเงินราว 2.34 แสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้เราพบว่าในปี พ.ศ. 2558 ยอดขายของเฟดเอ็กซ์จากกลุ่มลูกค้าที่พิจารณาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการลดก๊าซคาร์บอนของแบรนด์ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั้น คิดเป็นจำนวนเงินราว 2.17 แสนล้านบาทเลยทีเดียว

สิ่งแวดล้อม

เฟดเอ็กซ์ได้เข้าร่วมในข้อตกลง เรด ร็อค ไบโอฟิวส์ (Red Rock Biofuels) ณ เมืองโคโรลาโด ในการใช้เครื่องบินเจ็ทที่รองรับเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งผลิตจากเศษไม้เหลือใช้ โดยในปี พ.ศ. 2560 เฟดเอ็กซ์จะเริ่มผลิตเชื้อเพลิงจากเศษไม้จำนวน 6 ล้านแกลลอนที่ฐานผลิตในโอ๊คแลนด์ และตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้อย่างน้อย 48 ล้านแกลลอนภายในเวลา 8 ปี นอกจากนี้จากรายงาน Solar Means Business ซึ่งจัดทำโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (SEIA) ยังจัดให้เฟดเอ็กซ์เป็นองค์กรที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อยู่ในอันดับที่ 12 และอันดับที่ 18 ในด้านจำนวนแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 เฟดเอ็กซ์ยังได้ติดตั้งแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 5 แห่ง รวมกับแหล่งเดิมเป็นทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 4,600 เมตริกตันต่อปี

บุคลากร

เฟดเอ็กซ์มีการพัฒนาความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน หรือ LTIR ในปี พ.ศ. 2558 ที่ลดลง 4% และสถิติอุบัติเหตุจากพาหนะที่ป้องกันได้ ลดลงเกือบ 6%

รางวัลในปี 2559

 • เฟดเอ็กซ์ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับนับถือจากทั่วโลกมากที่สุด หรือ World’s Most Admired Companies
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด จากนิตยสาร Corporate Responsibility
 • ได้รับรางวัล Best Employer Asia Pacific หรือผู้จ้างงานดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก เออน เฮวิต (Aon Hewitt)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •