[Infographic] กำหนดออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล Digital Marketing Strategies

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

ผมไปเจอ infographic ที่น่าสนใจ ซึ่งทำโดย GRAVYTRAIN ได้นำเสนอวิธีกำหนดออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลให้รูปแบบง่ายๆ อ่านแล้วทำความเข้าใจได้ง่าย โดยสรุปหัวข้อหลักๆในการกำหนดกลยุทธ์ Digital Marketing Strategies ออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ ซึ่งนักการตลาดดิจิตอลจะต้องกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ไว้ก่อนการทำการตลาดดิจิตอลทุกครั้ง คือ

1. Goal คือ เป้าหมาย อาทิเช่น Traffic คือ ต้องการจำนวนคนเข้าเว็บเราเท่าไร, Reach คือ ต้องการให้คนเห็นโฆษณาสินค้าบริการของเราเท่าไร หรือ Retain คือ ต้องการเก็บรักษาลูกค้าของเราไว้เท่าไร

2. Purpose คือ จุดประสงค์ของการทำการตลาดดิจิตอล ต้องการ Product Awareness ให้คนรู้จักสินค้าเรา หรือ Brand Awareness ให้คนรู้จักแบรนด์ของเรา

3. Timeframe คือ ระยะเวลาของการทำตลาดดิจิตอล เช่น Short term สั้น, Mid term กลาง, Long term ยาว

4. Location คือ สถานที่ ที่เราจะทำการตลาด เช่น เมืองไหน ประเทศไหน ทวีปไหน

5. Customer Profile คือ ลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเข้าถึง เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง อายุเท่าไร เงินเดือนขนาดไหน

6. Device คือ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยอุปกรณ์อะไร เช่น คอมพิวเตอร์เดสท๊อป มือถือ หรือ แท๊บเล็ท

ต่อมา infographic อันนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือในการทำการตลาดดิจิตอลซึ่งมีข้อดีและลักษณะการทำแตกต่างกันไป เช่น SEO นั้นเหมาะสำหรับการทำตลาด ระยะเวลานาน long term ,เหมาะสำหรับการดึงคนเข้าเว็บไซค์ หรือ Social เหมาะสำหร้บการทำตลาดให้ผู้คนเข้าถึงรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ เป็นต้น

how-do-you-define-your-digital-marketing-strategy-infographic

 

 


  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
Uncle Puth
ให้กำลังใจกันโดย ชอบกดไลท์ ใช่กดเลิฟ มีประโยชน์กดแชร์