ตามไปดู เว็บไซต์ไหนถูก”อ้างอิง”มากที่สุด (Infographic)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคดิจิตอล เด็กที่ทำการบ้าน, นักเรียนที่ทำรายงาน, นักศึกษาที่ทำงานวิจัย รวมไปถึงพนักงานบริษัทที่ต้องการเขียนรายงานข้อมูล ล้วนเลือกเปิดเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยปลายนิ้ว หนึ่งในประเด็นที่ Easybib ผู้สร้างแผนภาพ Infographic นี้สนใจคือเว็บไซต์ใดบ้างที่ถูกอ้างอิงหรือการถูกนำเนื้อความไปกล่าวถึงและต่อยอดในรายงานต่างๆ

Easybib ทำการประเมินรายงานที่มีการอ้างอิงเว็บไซต์อื่นมากกว่า 500 ล้านรายงาน พบว่าเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์อย่าง Wikipedia นั้นครองแชมป์ถูกอ้างอิงมากที่สุด เรียกว่าเป็นไปตามความคาดหมาย

 

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ 4 ใน 10 เว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ร่วมกันสร้างเนื้อหา เช่น YouTube (อันดับ 3) Yahoo Voice (อันดับที่ 6) และ Answer.com (อันดับที่ 9) โดยนอกนั้นเป็นเว็บไซต์ข่าวอย่าง The New York Times (อันดับ 2) BBC News (อันดับ 5) Time Magazine (อันดับ 7) The Woshington Post (อันดับ 8) และ CNN (อันดับ 10)

Easybib นั้นเป็นบริการสร้างบรรณานุกรมออนไลน์สำหรับการทำรายงานที่ได้รับความนิยม สิ่งที่ Easybib สรุปในแผนภาพ Infographic นี้จึงรวมถึงแนวทางการค้นคว้าวิจัยของนักเรียนอเมริกันในการทำรายงานด้วย ผู้สนใจสามารถชม Infographic ฉบับเต็มได้ที่ด้านล่าง

via mashable


  •  
  •  
  •  
  •  
  •