จ๊อบไทย เผย 10 อาชีพสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ให้เงินเดือนมากที่สุด

  • 420
  •  
  •  
  •  
  •  

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เผยข้อมูล “โอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 138,630 คน ที่ใช้งาน JobThai.com แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 120,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,630 คน

ผลสำรวจพบว่า อาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 15.3% ตามมาด้วย งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม อย่างละ 9.2%

2017-07-18_222622

ในส่วนของระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานช่างเทคนิค 23.3% ตามมาด้วยงานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ในสัดส่วนเท่ากัน 15.8%

2017-07-18_222800

อาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ในระดับปริญญาตรีคือ งานทรัพยากรบุคคล มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:44 ส่วนระดับอาชีวศึกษาคือ งานบัญชี/การเงิน มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:11

2017-07-18_223044 2017-07-18_223118

นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรี งานที่มีค่าจ้างสูงสุดคือ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา มีค่าจ้างเฉลี่ย 16,000- 25,000 บาท ตามมาด้วยงานวิศวกรรม มีค่าจ้างเฉลี่ย 15,000 – 25,000 บาท

Top10อาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีสมัครมากที่สุด เรียงตามเงินเดือนที่องค์กรเสนอ_

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ได้แก่ งานขาย 25.7% ตามมาด้วย งานบริการลูกค้า 9.9% และในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานขาย 29.7% ตามมาด้วย 16.8%

2017-07-18_224044 2017-07-18_224109

ปัญหาที่พบเมื่อทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อ ปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ พบว่ามี 5 ข้อ ที่หลายองค์มีความเห็นตรงกัน ดังนี้

1. เปลี่ยนงานบ่อย
2. ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์
3. การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน
4. มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป
5. การทำตามกฎระเบียบ

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมุมมองปัญหาที่หลายองค์ส่วนใหญ่มีต่อคนรุ่นใหม่ ฉะนั้น นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการหางานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับทั้ง 5 ปัญหาที่กล่าวมาและพร้อมที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป


  • 420
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE