ธุรกิจเราเหมาะกับ Pinterest หรือไม่? [INFOGRAPHIC]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตอนนี้ดูเหมือนทุกคนพยายามกระโดดเข้าไปในเครือข่ายสังคมน้องใหม่อย่าง Pinterest เพราะหลงคิดว่านี่คือช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แต่รู้หรือไม่ว่า Pinterest นั้นเหมาะกับธุรกิจบางประเภทเท่านั้น นี่เองที่อาจเป็นสาเหตุการเสียเวลาฟรีของบางธุรกิจ ซึ่งธุรกิจนั้นควรไปประชาสัมพันธ์บนสื่ออื่นเพื่อเข้าถึงกลุ่มตลาดให้ดีกว่า

ดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ธุรกิจของคุณนั้นเหมาะสมกับ Pinterest หรือไม่? แน่นอนว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาแบบเบ็ดเสร็จ จะมีก็เพียงการศึกษาเองซึ่งหลายบริษัทอาจใช้การดูตัวอย่างใน Pinterest ที่มีบริษัทกลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มสื่อ หรือกลุ่มท่องเที่ยวมากมายปรากฏโฉมอยู่ แต่วิธีการนี้ก็ยังมีช่องโหว่เพราะลำพังธุรกิจค้าปลีก ต่างก็มีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันไปร้อยแปด

คำตอบข้อนี้มีทางออก เพราะ forbes.com เผยแพร่แผนภาพ infographic ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสำรวจตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเหมาะกับ Pinterest หรือไม่ วิธีการคือเพียงอ่านคำถามแล้วตอบว่า Yes หรือ No รวมถึงคำตอบหลากหลายที่กำหนดไว้ เมื่อไล่ตอบคำถามตามเส้นที่เชื่อมโยงกันไว้จนหมด ก็จะสามารถพบคำตอบสรุปว่าธุรกิจคุณเหมาะกับ Pinterest หรือไม่

ด้วยแผนภาพนี้ นักการตลาดในองค์กรก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นที่ไม่ได้พึ่งพาการเดาและดวงอย่างเดียว ขณะที่กลุ่มซึ่งจะได้ประโยชน์เต็มๆจาก infographic นี้คือกลุ่มบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทรัพยากรบุคคลจำกัด โดยจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีกว่าเดิม

via forbes.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •