ภาพรวมสถิติเน็ตไทย กันยาฯ 2555

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 สถิติข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยนั้นกระจายอยู่ในหลายแหล่งข้อมูล  หลายๆตัวก็เป็นประโยชน์ต่อวงการโฆษณาและการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะในการวางแผนแคมเปญที่มีกลุ่มเป้าหมายระดับ mass

บล็อก wilas.chamlertwat.in.th ได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็น infographic ไว้   แถมด้วยข้อสังเกตบางอย่าง  …

เช่นจากตัวเลขจำนวนการใช้ smartphone ที่ใช้ Wi-Fi หรือ GPRS ในการเข้าชมเว็บ พบว่าประเทศไทยมี iPhone อยู่มากกว่า 5 แสนเครื่อง iPad อีกกว่า 3 แสนเครื่อง ตามมาด้วย Nokia ที่ประมาณแสน และ BB ที่ห้าหมื่น แต่ที่น่าสงสัยคือข้อมูล Android หายไปไหน ?

 

 

credit : http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine