อะไรคือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องการมากที่สุดในการทำงาน

  • 100
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-78806318-700

นอกจาก “เงิน” แล้ว คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องการมากที่สุด Fractl จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากคนทำงาน 2,000 คน เพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจากองค์กรมากที่สุด อันดับแรก สิ่งที่พวกเขาพิจารณาคือ เรื่องประกันสุขภาพ, ค่าทำฟัน และการทำประกันต่างๆ ตามมาด้วย ความยืนหยุ่นของเวลาทำงาน, วันหยุดพักร้อนเพิ่มขึ้น และการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และต้องการปรับสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิตให้ลงตัวขึ้น

The-Cost-of-Employee-Happiness-03-700

Source


  • 100
  •  
  •  
  •  
  •