[Infographic] ในโลกออนไลน์ ต้องใช้ #Hashtags กี่อันให้ได้ผลดีที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใครที่ใช้งาน Social Media อยู่เป็นประจำ คงเคยใช้ #แฮชแท็กกันมาบ้างแล้ว ซึ่งตอนนี้แฮชแท็กเป็นเหมือนกับแม่เหล็ก ที่จะทำหน้าที่ดึงดูดกลุ่มคนที่มีความชอบคล้ายๆ กันให้มาอยู่ภายใต้แฮชแท็กเดียวกัน โดยมีคุณหรือกระแสสังคมเป็นผู้กำหนดแฮชแท็กขึ้นมาก แต่การใช้แฮชแท็กก็มีข้อเสียตรงที่ ถ้าใช้มากเกินไป หรือมากกว่า 2 อันต่อโพส ก็ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรำคาญ ยกเว้น Instagram ที่คุณจะใส่แอชแท็กกี่บรรทัดก็ได้ เพื่อให้ภาพกระจายไปให้ไกลที่สุด

จริงๆ แล้วแต่ละแพลตฟอร์มก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันไป คุณจึงต้องเรียนรู้ว่าจะใช้แฮชแท็กอย่างไร ให้ได้ผลที่สุด

• สำหรับใน Twitter ผู้ใช้งานตอบสนองต่อทวิตด้วยการ retweets, replies และ favorites
• ใน Google+ เป็นที่แปลกใจมาก เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้แฮชแท็กในการโพส แต่ Google จะเพิ่มให้คุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไข และเพิ่มข้อความที่ต้องการได้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
• สำหรับ Facebook ในช่วงแรกผู้ใช้งานยังไม่นิยมการใช้แฮชแท็กนัก แต่ปัจจุบันทั้งผู้ใช้งานทั่วไป และแบรนด์ต่างๆ ก็ใช้แฮชแท็กจำนวนมาก โดยเว็บไซต์ Entrepreneur และ KISSMetrics ได้ทำการสำรวจพบว่า ร้อยละ 80 ของแบรนด์ที่ใช้แฮชแท็กในหน้า Facebook Page จะมีผู้ติดตามมากขึ้น

Quick Sprout ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ แฮชแท็ก ของ Social Media (Twitter, Instagram, Facebook และ Google+) ว่าควรจะใช้อย่างไร และจัดทำเป็น Infographic ได้อย่างน่าสนใจ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

การใช้ Hashtag มีประโยชน์ใน 2 ข้อหลักๆ คือ

• เพื่อรวบรวมคนที่มีความสนใจเหมือนกัน โดยใช้แฮชแท็กเป็นสื่อกลาง
• เพื่อเข้าถึงผู้ที่สนใจแฮชแท็ก หรือคำนั้นๆ Ultimate-Guide-to-HashTags-How-Many-Which-Ones-and-Where-001

Twitter

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทวิตเตอร์ นั้นเป็นช่องทางที่ง่าย รวดเร็ว และยังสร้างการมีส่วนร่วมได้มาก ทั้งการ clicks, retweets, favorites และ replies เพราะฉะนั้น ด้วยพื้นที่ตัวอักษรที่จำกัด แฮชแท็กจึงไม่ควรเกิน 2 อัน

• 17% ของผู้ใช้งานรู้สึกว่า การใช้แฮชแท็ก 1-2 อัน อยู่ในเกณฑ์กำลังดี
• 21% ของผู้ใช้งานจะมีส่วนร่วมกับทวิตนั้นๆ ถ้ามีแฮชแท็ก 1-2 อัน
• 55% ของผู้ใช้งาน มีแนวโน้มจะรีทวิตข้อความ ถ้ามีแฮชแท็ก 1 อัน หรือไม่มีเลย
• 25% ของทวิตเตอร์ ที่ไม่มีแฮชแท็กจะได้รับการรีทวิต
• 40% ของทวิตเตอร์ ที่มีแฮชแท็กจะได้รับการรีทวิต

Ultimate-Guide-to-HashTags-How-Many-Which-Ones-and-Where-002

Instagram

Instagram เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นิยมใช้แฮชแท็กอย่างมาก เพราะมีการใช้แฮชแท็กมากที่สุดถึง 11 อัน หรือมากกว่านั้น ยิ่งมีมากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้น แตกต่างจากทวิตเตอร์โดยสิ้นเชิง ที่ต้องจำกัดตัวอักษร

จากรูปจะเห็นได้ว่า ภาพที่ไม่ใส่แฮชแท็กเลย จะปฏิกิริยาต่อผู้ใช้งาน 18% ต่อ 1,000 ยูสเซอร์ และถ้าใช้แฮชแท็ก 11 อัน ก็จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ 79% ต่อ 1,000 ยูสเซอร์

Facebook

สำหรับในช่วงแรก Facebook ได้เปิดให้ใช้งานแฮชแท็ก นั้นยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร แตกต่างกับปัจจุบันทีมีผู้ใช้งานอย่างมาก

• โพสที่มีแฮชแท็ก : จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ โดยเฉลี่ย 0.80% ของจำนวนแฟนเพจ
• โพสโดยไม่มีแฮชแท็ก : จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีกว่าโพสที่มีแฮชแท็ก โดยเฉลี่ย 1.30% ของจำนวนแฟนเพจ

ต่อโพสควรมีกี่แฮชแท็ก จากภาพจะเห็นว่ายิ่งใช้แฮชแท็กน้อย ก็ยิ่งเข้าถึงผู้ใช้งานได้ดีกว่า ทางที่ดีควรใช้แฮชแท็กเพียง 1-2 อันเท่านั้น

Ultimate-Guide-to-HashTags-How-Many-Which-Ones-and-Where-003

Google+

ในส่วนของ Google+ เมื่อโพสแล้วคุณจะได้รับแฮชแท็กโดยอัตโนมัติ ตามเนื้อหาที่โพส แต่ทั้งนี้ คุณก็สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแบบที่ต้องการได้

• เมื่อเพิ่มแฮชแท็กในกล่องคอมเม้นต์แล้ว โอกาสที่ผู้ใช้งานจะเจอโพสของคุณก็มีมากถึง 2 เท่า
• แฮชแท็ก สามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ จากการค้นหาของ Google ได้
• คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแฮชแท็กได้
• นอกจากนี้ แฮชแท็ก ยังช่วยให้นักการตลาดค้นพบไอเดียใหม่ๆ และวัดระดับความสนใจของหัวข้อนั้นๆ ได้อีกด้วย

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •