รู้จัก Gen Z ให้มากขึ้น กับทัศนคติที่มีต่อการทำงาน และความคาดหวังในอนาคต

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไม่วันนี้ ก็วันหน้า กลุ่มที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอนาคตของทุกสิ่งทุกอย่าง Generation Z หรือ Gen Z (คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1990-1999) พวกเขาพร้อมจะสานต่อเจตนารมณ์ของคนรุ่นนี้มากแค่ไหน มารู้จักพวกเขาให้มากขึ้น ทั้งความคิด และทัศนคติในการทำงาน ที่ทำการสำรวจโดย Creative Group และ Enactus จากกลุ่มตัวอย่าง 770 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าพวกเขามีแนวคิดอย่างไร แล้วคนรุ่นเดอะอย่างเรา จะฝากชีวิตไว้กับพวกเขาได้หรือไม่

จากผลสำรวจในเบื้องต้น พบว่า 28% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า ในชีวิตการทำงานพวกเขาต้องสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานให้ได้ และสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกกังวลคือ การหาเงินได้มากพอกับที่ต้องการ (26%) และหางานที่มั่นคง (23%) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ เราขออนุญาตหยิบยกบางส่วนมาบอกต่อ ดังนี้

ความคาดหวัง

จากผลสำรวจพบว่า 77% ของผู้ตอบแบบสอบถาม รู้สึกว่าต้องทำงานให้หนักกว่าคนรุ่นก่อนๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเป็นมืออาชีพให้ได้ และ 41% บอกว่า ต้องการทำงานในองค์กรขนาดกลาง ที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานเหมาะสม ตามมาด้วย ต้องการทำงานองค์กรขนาดใหญ่ 38% และมีเพียง 14% ที่บอกว่าอยากทำงานในที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม โดยไม่สนว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่ หรือเล็ก

และหลังจากเรียบจบแล้ว 5 ปี สิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็น 20% คาดหวังว่าจะเป็นนักธุรกิจ, 24% ต้องการเป็นผู้นำในองค์กร และ 32% Managing Employee ที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหน ตลอดชีวิตการทำงาน พวกเขาต้องการทำงานแค่ 4 บริษัทเท่านั้น

ทัศนคติต่อการทำงาน

ในส่วนของทัศนคติต่อการทำงาน เนื่องจากพวกเขายังอยู่ในวัยจบใหม่ และต้องการตัวช่วย 82% ของกลุ่มสำรวจจึงบอกว่า พ่อแม่ มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างมาก และปัจจัยในการเลือกงาน อันดับ 1 คือ โอกาสการเติบโตในสายงาน แม้จะยังอายุไม่มาก แต่ 50% ก็ต้องการเกษียณตัวเองก่อนอายุ 60 ปี และ 54% ต้องการทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะอายุ 70 ปี

การทำงานร่วมกับ Gen Z

สำหรับกลุ่ม Gen Z พวกเขามีทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานที่ดี และเปิดรับอย่างมาก  52% บอกว่า รู้สึกดีที่จะทำงานกับ Gen X เพราะจะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น และ 27% บอกว่า รู้สึกเช่นเดียวกันกับกลุ่ม Baby boomer ทั้งนี้ พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยส่วนใหญ่บอกว่าต้องการทำงานกับกลุ่มเล็กๆ นอกจากนี้ 74% ต้องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานแบบตัวต่อตัว

d57e8b1b-6056-4a6e-b37a-0d105f143a26.HR-700
แหล่งที่มา

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •