LinkedIn เผยภาพ Infographic ในที่ทำงานแบบ Then & Now

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

The-Workplace-Then-and-Now-higlight

LinkedIn แพลตฟอร์ม Social Media สำหรับคนทำงาน ได้เผยภาพ Infographic ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในออฟฟิส หรือสถานที่ทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุค 90 ทั้งวิธีการสื่อสาร และความสะดวกสบายในการทำงาน ที่ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มาดูกันว่า Infographic นี้จะบอกอะไรได้บ้าง ทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ความสนุกสนานในที่ทำงาน การจัดสรรเวลาต่างๆ การค้นหางาน เป็นต้น

9b4e28859cdd905a9b9289c475cfe5b4

 

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •