วิจัยชี้ Responsive Design บน Mobile Marketing Emails สร้างยอดคลิกเพิ่มกว่า 24%

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

mobile-email-ss-1920-800x450

รายงานจาก Yesmail แบรนด์ซึ่งเน้นการศึกษาดิจิตอลมาร์เกตติ้งพบว่า responsive design สำหรับอีเมล์มาร์เกตติ้งจะช่วยเพิ่มอัตราคลิกกว่า 24% เมื่อเทียบกับแบรนด์ที่ไม่ได้ใช้ แต่น่าเสียดายที่มีมาร์เกตเตอร์เพียง 17% ที่ใช้ดีไซน์แบบ responsive ในตอนนี้

ผลวิจัยนี้มาจากส่วนหนึ่งของรายงานประจำไตรมาศ 4 ของ Yesmail ที่วิเคราะห์ผลกระทบของ responsive design ที่มีต่อโมบายและเดสก์ท็อป ข้อมูลยังรวมถึงยอดขายโมบาย การเติบโตของอุสาหกรรมโมบาย ยอดสั่งจองและสั่งซื้อมือถือ

การวิจัยของ Yesmail ค้นพบว่าหากแบรนด์ใช้ responsive design ยอดคลิกของโมบายอีเมล์จะคิดเป็นสัดส่วน 58% ของยอดคลิกที่แบรนด์ได้จากออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งถือว่ายอดคลิกเพิ่มขึ้นกว่า 24% เทียบกับแบรนด์ที่ไม่ใช้

การอ่านและคลิกบนโมบาย

yesmail-2016-benchmark-report-mobile-opens-clicks

การเปิดอ่านอีเมล์ส่วนใหญ่เกิดบนโมบายมากกว่า 50% นอกจากนั้น responsive design มีแนวโน้มทำให้ผู้ใช้เปิดอ่านอีเมล์มากขึ้นกว่า 55% บนโมบาย และ 23% บนเดสก์ท็อป

นอกจากนี้ Responsive email ยังสร้าง Click-to-open rate (CTO) บนโมบายมากกว่า 16.2% เมื่อเทียบกับแบรนด์ที่ไม่ใช้ขณะที่บนเดสก์ท็อปเป็น 15.7% แต่ที่น่าเสียดายคือมีแบรนด์กว่า 26% ล้มเหลวในการทำ responsive design บนอีเมล์

สัดส่วนของแบรนด์ที่เริ่มใช้ Responsive Design

yesmail-2016-benchmark-report-brands-using-responsive-design

ยอดผู้ใช้งานอีเมล์เพิ่มมากขึ้นแต่มีแบรนด์เพียง 10% ที่ใช้อีเมล์มาร์เกตติ้งเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว ซึ่งทำให้ยอด CTO ไม่เติบโต

CTO บนเดสก์ท็อปตกลงร้อยละ 29 ตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาแต่บนโมบายยอด CTO เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 26 แต่ด้านยอดคลิกทั้งสองแฟลตฟอร์มเกือบจะเท่ากันคือร้อยละ 49.2 และ 50.8 บนโมบายและเดสก์ท็อปตามลำดับ

ยอดคลิกสั่งซื้อบนเดสก์ท็อปเทียบกับโมบาย

yesmail-2016-benchmark-report-mobile-desktop-clicks

ในส่วนของยอดการสั่งซื้อสินค้า รายได้ที่ได้จากการสั่งซื้อสินค้าบนโมบายผ่านอีเมล์นั้นมากกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้จากอีเมล์บนแฟลตฟอร์มอื่นๆ มองในภาพรวม รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าผ่านอีเมล์บนโมบายนั้นเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

มูลค่าการสั่งซื้อโดยรวมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

yesmail-2016-benchmark-report-aov

Source 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
อุ้งทีนหมี
เตาะแตะในโรงเรียนชายล้วนแถวยศเส ก่อนเติบโตต่อในมหาวิทยาลัยริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ที่สุดจับพลัดจับผลูเข้าทำงานในนแวดวงสื่อสารมวลชนมาแล้วกว่า 4 ปี โต้ลมโต้ฝนทั้งในวงการข่าวต่างประเทศ เยาวชน ธุรกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ แต่สุดท้ายกลับลำมาหลงรักวงการมาร์เก็ตติ้งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปขี่จิงโจ้เรียนปริญญาโทมา เลยตัดสินใจหันหางเสือออกสู่การผจญภัยครั้งใหม่อีกสักตั้ง