Social media ใดส่งคนเข้าเว็บไซต์มากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อก่อนที่จะมี Social Network และเป็นที่นิยมกันในทุกวันนี้ แหล่งที่มาของการเข้าเว็บไซต์นั้นส่วนมากจะมาจากการค้นหาผ่าน Google และเว็บไซต์พันธมิตร   แต่หลังจากมี Social network ตัวเลขเหล่านี้จึงไม่เหมือนก่อน  เพราะแหล่งที่มาของคนที่เข้าเว็บไซต์ได้ล้วนมาจาก Facebook   และสื่อ Social network อื่นๆ  ซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ทั่วโลก ลองมาดูกันว่า Social Network ใดส่งคนเข้าเว็บไซต์มากที่สุด 

Facebook มาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วย Pinterest และ Twitter เป็นช้อมูลเปรียบเทียบช่วงเดือนกันยายนของปี 2012 และ 2013 จาก 200,000 เว็บไซต์

social-media-referral

via Shareaholic และ mashable


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ