Top 20 เว็บไซต์ ที่ปรากฎบนหน้าผลการค้นหาของ Google มากที่สุด

  • 180
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_568354228-700

Searchmetrics เผยผลการสำรวจที่เก็บข้อมูลจากผลการค้นหาใน Google ช่วง 17 สัปดาห์แรกของปีนี้ โดยแบ่งเป็น Organic Search และ Paid Search ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสหรัฐฯ

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่า เว็บไซต์ Amazon.com เป็นเว็บที่ถูกค้นหา และแสดงผลบ่อยที่สุดในกลุ่ม Paid Search ส่วนเว็บ Wikipedia เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Organic Search ตามมาด้วย YouTube, Facebook, Google และ Twitter

organic-searchmetrics-270417 ppc-searchmetrics-270417

แหล่งที่มา


  • 180
  •  
  •  
  •  
  •