Top 12 ยอดขายรถยนต์ในไทย มกราคม-มิถุนายน 2558

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2558 ในครึ่งปีแรกยอดรวมอยู่ที่ 369,109 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 16.3%  สาเหตุที่ทำให้ยอดขายตกลงจากปีก่อนมีการคาดการณ์ว่า ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลงอีกทั้งยังคงมีความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดการรัดเข็มขัดกันในภาคครัวเรือน และการชะลอการลงทุนในภาคเอกชน เราจึงรวบรวมสถิติรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด Top 12 แบรนด์ พร้อมปริมาณการขาย(คัน) ในเดือน มกราคม-มิถุนายน  2258 มานำเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบกันดังนี้

 

top12 ยอดขายรถยนต์ในไทย

 

 

Source: Copyright © MarketingOops.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •