[opinion] 4 อุปสรรคที่ทำให้การประชุมไม่ได้ผล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

group discussion

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างก็เดินหน้าไปทำตามแผนการที่ได้ตกลงกันไว้ตามที่รับมอบหมายมา แต่หลายครั้งคุณจะพบว่าสิ่งที่ได้จากการประชุมนั้นไม่สามารถนำมาทำให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ผลอย่างที่คุณคาดว่าจะเป็น

ต่อไปนี้เป็น 4 วิธีที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำให้การประชุมประสบความสำเร็จมากที่สุด

1. ไม่มีแผนการชัดเจนก่อนประชุม

การประชุมที่ดีต้องมีการวางแผนที่รัดกุมก่อนเสมอ อย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องวางจุดประสงค์ของการประชุมเรียงลำดับเป็นข้อๆ ออกมาเสียก่อน นอกจากนี้ยังควรจัดเตรียมโปรแกรมเพื่อการใช้งานอย่าง PowerPoint หรืออุปกรณ์เพื่อการประชุมให้เรียบร้อยและกำหนดเวลาอภิปรายหัวข้อต่างๆ อย่างชัดเจน

2.หาหัวหน้า

หาหัวหน้าหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการประชุมให้ต่อเนื่อง คนๆ นี้มีหน้าที่พาการประชุมให้ตอบจุดประสงค์ในข้อหนึ่งและลดการพูดนอกเรื่องให้น้อยที่สุด

3.ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองจากผู้เข้าร่วม

หลายครั้ง วาระการประชุมก็ต้องมีการอภิปรายให้ชัดเจนและรับฟังความเห็นที่หลากหลายก่อนที่จะสามารถสรุปสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน หัวหน้าการประชุมต้องพยายามถามผู้ร่วมประชุมว่าตามเนื้อเรื่องทันหรือไม่เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาคิดและเข้าใจการประชุมได้ตลอดรอดฝั่ง

4.ไม่มีหลักฐานการประชุม

แม้การประชุมที่ดีที่สุดก็ขาดประสิทธิภาพได้หากไม่มีใครจดรายละเอียดหรือโน้ตสิ่งที่ต้องทำหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดังนั้นจึงต้องมีเลขาฯ การประชุมคนหนึ่งที่คอยจดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงานและติดตามผลงานในอนาคต

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
อุ้งทีนหมี
เตาะแตะในโรงเรียนชายล้วนแถวยศเส ก่อนเติบโตต่อในมหาวิทยาลัยริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ที่สุดจับพลัดจับผลูเข้าทำงานในนแวดวงสื่อสารมวลชนมาแล้วกว่า 4 ปี โต้ลมโต้ฝนทั้งในวงการข่าวต่างประเทศ เยาวชน ธุรกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ แต่สุดท้ายกลับลำมาหลงรักวงการมาร์เก็ตติ้งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปขี่จิงโจ้เรียนปริญญาโทมา เลยตัดสินใจหันหางเสือออกสู่การผจญภัยครั้งใหม่อีกสักตั้ง