เมื่อมนุษย์เงินเดือนต้องกลับมาเข้าออฟฟิศ! เปิด 6 เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย นโยบายให้พนักงาน Work from Home เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ หลายองค์กรก็เริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนเสพติดการทำงานที่บ้านไปแล้ว มีหลายเสียงในโลกออนไลน์ที่ตั้งคำถามว่า ‘ในเมื่อที่ผ่านมาเราทำงานแบบ Remote Working ทำงานที่บ้านกันได้ แล้วถ้า COVID-19 หายไป ทำไมเรายังต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแบบเดิมอีก’ ทำให้หลายองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายรุปแบบใหม่คือต้องปรับเปลี่ยนออฟฟิศอย่างไรให้พนักงงานทำงานแบบ Productive เหมือนทำงานที่บ้าน

 

มนุษย์เงินเดือนต้องกลับมาเข้าออฟฟิศ รูปแบบของออฟฟิศอาจต้องเปลี่ยนไป ข้อมูลจากรายงานเทรนด์ด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือ REDPAPER ได้มีการทำวิจัยที่พูดถึงเรื่องของ “เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID: ปลุกพลังมนุษย์เงินเดือน ความท้าทายที่นายจ้างต้อง รู้ก่อนสายเกินแก้” เปิดเผยข้อมูลที่สำรวจ พบว่า กว่า 71% ของคนทำงานต้องกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเต็มรูปแบบ 100% และมีหลากหลายเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากโลกก่อนโควิด ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรในปัจจุบัน พร้อมเผย 6 เทรนด์ที่สำคัญของออฟฟิศยุค Post-COVID

 

เปิด 6 เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID

ก่อนจะมี COVID-19 ออฟฟิศเป็นสิ่งที่องค์กรมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร แต่พอมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น องค์กรต่าง ๆ ก็มีนโยบายให้พนักงาน Work from Home กัน แน่นอนว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายชั่วคราวที่ไม่มีกรอบเวลาชัดเจนหายองค์กรใช้เวลา Work from Home เกือบ 2 ปี ผลที่ตามมานั้น พนักงานหลายคนกลับคุ้นชินและสบายใจกับการทำงานที่บ้านและเริ่มไม่เห้นความจำเป็นที่ต้องกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศ

 

ข้อมูลจาก REDPAPER เผยถึงเสียงเรียกร้องจากมนุษย์เงินเดือนที่ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความ ‘สมดุล’ และ ‘คุณค่า’ ในการใช้ชีวิตทุกด้านทั้งด้านงานและส่วนตัว ซึ่งสะท้อนออกมาผ่าน 6 เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID ได้แก่

1. การทำงานที่ไม่เครียด
2. การความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล (Work-life balance)
4. การพัฒนาฝึกฝนทักษะใหม่ (Upskill & Reskill)
5. ความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในที่ทำงาน
6. การมีเวลาให้กับครอบครัว

 

โดยทั้งหมดนี้ องค์กรต่างๆสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงให้กลุ่มคนทำงานในยุค Post-COVID ผ่านการเลือกอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่ในโลเคชันที่สะดวกต่อการเดินทางหลายรูปแบบ มีสภาพแวดล้อมภายในออฟฟิศที่ดี รวมถึงมีพื้นที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เพื่อช่วยลดความเครียดจากการทำงาน นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานให้สามารถสร้างผลลัพธ์ในการทำงานได้ดี และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

 

เปลี่ยนออฟฟิศเป็นเซฟโซน รวม 5 สภาพแวดล้อมที่ทำงานที่ชาวออฟฟิศต้องการ

 

 

สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมคุณภาพงานที่ออกมาของพนักงานแต่ละคน และยังมีส่วนในเรื่องของอารมณ์ความเครียดของพนักงาน ปัจจุบันเราจะเห็นตัวอย่างจากองค์กรยุคใหม่ที่ให้ความสำคญกับการออกแบบพื้นที่สำนักงานที่ดี มีดีไซน์ ส่งเสริมคุณภาพงานและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นที่ชี้ชัดว่า บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน อารมณ์ สมาธิ และความสุขของพนักงาน

 

นอกจากนี้ REDPAPER ยังเผยถึง 5 สิ่งสำคัญที่ชาวออฟฟิศต้องการในสถานที่ทำงาน ได้แก่

1.มีพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น
2.นโยบายทำงานในออฟฟิศได้อย่างยืดหยุ่น ไม่กำหนดเวลาทำงานในออฟฟิศตายตัว สามารถเข้างาน-ออกงานได้ตามความเหมาะสม
3.มีพื้นที่รับประทานอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกและผ่อนคลายระหว่างวัน
4.มีพื้นที่เปิดโล่ง สามารถเลือกที่นั่งได้ตามชอบ ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานให้รื่นรมย์ และให้อิสระในการเลือกที่นั่งทำงาน และ
5.มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ออฟฟิศต้องเป็นมากกว่าที่ทำงาน รวม 5 ร้านค้าที่ชาวออฟฟิศอยากมีไว้ในอาคารสำนักงาน

ถ้าพูดถึงการทำงานแบบ Work-Life Balance ที่อยู่ในเทรนด์ของออฟฟิศยุค Post-COVID ที่กล่าวมาข้างต้น ไลฟ์สไตล์ในการทำงานยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตแบบ New Normal กันมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม การเดินทาง หรือการพักผ่อน ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อการกลับมาเขาออฟฟิศของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายการสร้างสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงานเองก็เป็นสิ่งสำคัญ

 

REDPAPER ยังเผยถึง 5ร้านค้าที่ชาวออฟฟิศอยากมีไว้ในอาคารสำนักงาน

1. ร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟ
2. ร้านอุปกรณ์อีหรืออุปกรณ์สื่อสาร
3. ร้านอาหารที่มีชื่อสารที่มีหลายสาขาหรือเป็นที่นยม
4. ศูนย์รวมอาหารนานาชาติ
5. ร้านอาหารสำหรับสังสรรค์

 

จากผลสำรวจครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า พนักงานในยุค Post-COVID ทุกช่วงวัย ให้ความสำคัญกับ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.สภาพแวดล้อมของออฟฟิศ และ 2.ทำเลที่ตั้งออฟฟิศ มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิต รักษาไลฟ์สไตล์ที่เคยมีในช่วง Work From Home และบ่งชี้ว่าพนักงานยังมีแนวโน้มจะเลือกร่วมงานกับองค์กรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการทำงานได้อย่างตรงใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงาน และเป็นกลุ่มเลือดใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรในอนาคต ดังนั้น เพื่อรักษาและดึงดูด New Gen Talent ให้เข้ามาร่วมงานและคงอยู่กับองค์กร บริษัทต่างๆจึงควรให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นดังกล่าว เพื่อพาองค์กรเติบโตสู่วันข้างหน้าภายใต้รูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไป

 

(ที่มา : REDPAPER รายงานข้อมูลและเทรนด์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่ 3)


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •