5 เหตุผลที่ควรบอกเจ้านาย เพื่อขอทำงานที่บ้าน (Work from Home) ต่อไปอีก

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

อย่างที่มีหลายคนกล่าว สถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว การเข้าสังคม การใช้จ่าย เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือการทำงานในยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก สถานการณ์โรคระบาดรุนแรงยังส่งผลให้หลายบริษัทตัดสินใจให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดอัตราการติดเชื้อ

แล้วเมื่อสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย หลายบริษัทเริ่มกลับมาให้พนักงานเข้าออฟฟิศ และแน่นอนว่าพนักงานหลายคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และอยากให้บริษัทดำเนินมาตรการ Work from Home ต่อไปอีก ซึ่งสวนทาางกับความคิดของเจ้านาย แล้วจะทำอย่างไรเพื่อโน้มน้าวเจ้านายให้ยังคงมาตรการ Work from Home ต่อไปได้อีก นี่คือ 5 เหตุผลที่จะใช้โน้นน้าวเจ้านายให้ยังคงมาตรการ Work from Home ต่อไป และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวเจ้านาย

 

เตรียมทำการบ้านรับมือเจ้านาย

ต้องยอมรับว่า สิ่งที่เจ้านายกลัวมาตรการ Work from Home คือการไม่กระตือรือร้นเหมือนที่ทำงานในออฟฟิศ ดังนั้นพนักงานจึงต้องเตรียมรับมือกับคำถามต่างๆ โดยเฉพาะคำถามในการประชุมเพื่อให้เจ้านายเห็นถึงความกระตือรือร้นในการทำงาน แม้จะต้องทำงานอยู่ที่บ้านก็ตาม นอกจากนี้ควรถามมาตรการป้องกันเมื่อต้องกลับเข้าออฟฟิศเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ที่ช่วยรับประกันความเสี่ยงของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ทางเจ้านายและพนักงานตัดสินใจได้ว่า ปลอดภัยสำหรับการเข้ามาทำงานในออฟฟิศแล้วหรือยัง

 

แสดงผลงานและไทม์ไลน์เพื่อให้ติดตามได้

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า เจ้านายกลัวมาตรการ Work from Home ทำให้พนักงานไม่กระตือรือร้นเหมือนที่ทำงานในออฟฟิศ ดังนั้นจึงควรมีเครื่องมือหรือการแสดงตารางการทำงาน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาในช่วง Work from Home เพื่อให้เจ้านายได้เห็นว่า แม่จะทำงานอยู่ที่บ้านก็ยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทำงานที่ออฟฟิศ ซึ่งจะเป็นเครื่องรับประกันในการขยายมาตรการ Work from Home ต่อไปในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดยังไม่สงบ 100%

 

พร้อมแก้ไขปัญหาทันทีที่เกิดขึ้น

นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เจ้านายมีความกังวลในการทำงานอยู่ที่บ้าน คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการทำงานในออฟฟิศหากมีปัญหาจะสามารถร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว พนักงานควรเตรียมวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เจ้านายเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้เจ้านายสบายใจและผ่อนคลายความกังวลลงได้ และอาจขยายมาตรการ Work from Home ออกไปอีก

 

ชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน

นอกจากนี้พนักงานควรชี้ให้เจ้านายเห็นถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน หากต้องยังคงมาตรการ Work from Home ต่อไปอีก โดยเฉพาะในเรื่องของระยะเวลาการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เจ้านายเห็นข้อดีการ Work from Home เพิ่มเติมมากกว่าแค่เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และยังช่วยให้เจ้านายรู้สึกถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น แม้จะไม่ต้องเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศก็ตาม ช่วยให้มีความเป็นไปได้สูงที่เจ้านายอาจจะขยายเวลา Work from Home ต่อไปอีก

 

อธิบายข้อเสียหากติดเชื้อเมื่อไปทำงาน

หากนำเสนอเหตุผลก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วเจ้านายยังคงยืนยันให้กลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ ลองใช้เหตุผลข้อสุดท้าย โดยชี้ให้เจ้านายเห็นว่า หากไปทำงานแล้วติดเชื้อ ผลที่ตามมาเช่น บริษัทต้องกลับมาใช้มาตรการ Work from Home หรือการขาดแคลนทีมงาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ส่งผลเสียต่อบริษัท เมื่อเทียบกับการขยายมาตรการ Work from Home ต่อไป ที่พร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ก่อความเสียหายให้กับบริษัท การขยายมาตรการ Work from Home ก็อาจจะเป็นไปได้

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยให้พนักงานสามารถ Work from Home ต่อไปได้ ซึ่งจากผลสำรวจของ Prudential Financial พบว่าพนักงานกว่า 42% มองหาที่ทำงานใหม่ หากบริษัทไม่มีนโยบายขยายมาตรการ Work from Home ออกไปอีก ขณะที่พนักงานกว่า 81% ชอบการทำงานในรูปแบบ Work from Home มากกว่าการเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศ

 

Source: Entrepreneur


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE