ผลสำรวจ คนไทยยุคใหม่กับชีวิตไร้สาย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Intel จัดทำผลสำรวจออนไลน์ ผ่านสนุกดอทคอม ในหัวข้อ “คนไทยยุคใหม่ กับชีวิตไร้สาย”  มีผู้ร่วมทำผลสำรวจทั้งหมด 4,000 คน อยู่ในช่วงอายุ 16-30 ปี วัยนักศึกษาและคนทำงาน  พบว่า

 • 54% ให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพ CPU เป็นอันดับ 1
 • 18% ให้ความสำคัญกับราคาส่วนราคา
 • 41% นิยมซื้อโน๊ตบุ๊กที่พันธุ์ทิพย์ ไอทีมอล
 • 31% นิยมซื้อโน๊ตบุ๊กตามงานโชว์สินค้าไอที
 • 39% ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว 1 MB
 • 24% ใช้อินเทอร์นเน็ตความเร็ว 2 MB
 • 28% ใช้งานอินเตอร์เน็ทจำนวน 3-5ชั่วโมง
 • 17% ใช้งาน 5-8 ชั่วโมง

ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์การตลาด ของบริษัท และเป็นแนวทางที่ดีที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจซีพียูมากกว่าราคาและทำให้มองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด

Source: ASTV ผู้จัดการออนไลน์


 •  
 •  
 •  
 •  
 •