สิ้นปีนี้อุตสาหกรรมไหนจ่าย “โบนัส” สูงสุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงสิ้นปี เป็นช่วงที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ “โบนัส” แต่จะได้มากได้น้อย ก็แตกต่างกันไปตามผลประกอบการขององค์กร ทว่า โบนัส ก็ยังเป็นปัจจัยหลัก ที่พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าจะทำงานต่อกับบริษัท หรือจะไปหาโอกาสในที่ใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน หลายบริษัทก็ตระหนักถึงการให้โบนัสแก่พนักงานเช่นกัน

จากผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 ที่ทำการสำรวจโดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า พนักงานจำนวนกว่าครึ่งประเทศมองว่า “โบนัส” เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า จะทำงานต่อในที่เดิมดีหรือไม่ โดยได้เก็บข้อมูลจากผู้หางานจำนวน 5,819 ราย และผู้ประกอบการ 271 องค์กร ทั่วประเทศไทย และในหลากหลายประเภทธุรกิจ เกี่ยวกับอัตราการได้รับโบนัสประจำปีนี้ โดยมี คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ผลการสำรวจได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โบนัสแบบการันตี และโบนัสแบบพิจารณาตามผลงาน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558

90% ของพนักงาน ได้รับโบนัสจากบริษัทที่ทำงานอยู่

ในขณะที่ 76% ของพนักงานผู้ตอบแบบสำรวจยังให้ข้อมูลว่าได้รับตามที่บริษัทการันตีโบนัส และ 79% ได้รับโบนัสแบบพิจารณาตามผลงาน จากผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 ยังพบเรื่องที่น่าสนใจอีกว่า นายจ้างกว่าครึ่งที่ทำแบบสำรวจคิดว่าอัตราโบนัสที่พวกเขาจ่ายเป็นระดับใกล้เคียงกันกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตรงกันข้ามกับพนักงานที่คิดว่าโบนัสที่ตนได้รับอยู่ในระดับต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Presentation_Bonus Report-page-010

Presentation_Bonus Report-page-018-cut

 

เดือนที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด

โดยปกติแล้วองค์กรในประเทศไทยมักจ่ายโบนัสแก่ลูกจ้างในช่วงปลายปี  โดยช่วงเวลาในการจ่ายโบนัส (ทั้งบริษัทที่มีการการันตีโบนัสและไม่การันตีโบนัส) โดยช่วงเดือนธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด รองมาคือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

Presentation_Bonus Report-page-019

5 อันดับ ธุรกิจที่การันตีโบนัสสูงสุด

Presentation_Bonus Report-page-025

อันดับ 1 ธุรกิจยานยนต์
อันดับ 2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อันดับ 3 ธุรกิจปิโตรเคมี
อันดับ 4 ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องจักรกล
อันดับ 5 ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ และปิโตรเคมี

Presentation_Bonus Report-page-026-cut

5 อันดับ ธุรกิจที่จ่ายโบนัสแบบพิจารณาตามผลงานสูงสุด

Presentation_Bonus Report-page-027

อันดับ 1 ธุรกิจยานยนต์
อันดับ 2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อันดับ 3 ธุรกิจบริการด้านการเงิน
อันดับ 4 ธุรกิจปิโตรเคมี
อันดับ 5 ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องจักรกล

Presentation_Bonus Report-page-028-cut

นอกจากนั้น รายงานยังแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างมีการใช้จ่ายโบนัสที่ได้รับกันอย่างไร 34% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าจะเก็บออมสะสมโบนัส ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามจะนำไปชำระเงินกู้หรือชำระหนี้บัตรเครดิต (คิดเป็น 25%) หรือนำไปลงทุนในประกัน หุ้น อสังหาริมทรัพย์และพันธบัตร (25%) และกลุ่มที่เหลือนำโบนัสไปใช้จ่ายซื้อของที่อยากได้หรือนำไปใช้จ่ายตามที่ตัวเองต้องการ (12%)

Presentation_Bonus Report-page-023

การใช้จ่ายโบนัสเมื่อแบ่งตามระดับตำแหน่งงาน

Presentation_Bonus Report-page-024

โดยสรุปแล้ว ในมุมของพนักงานจะมมองว่าการจ่ายโบนัสของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน แต่ในมุมมองของบริษัท จะมองว่า การจ่ายโบนัสให้พนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ

Presentation_Bonus Report-page-017

จากที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนใหญ่การจ่ายโบนัสของบริษัทจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งก็มีผลต่อการโยกย้ายงานในเดือนมกราคม ในส่วนของ JobsDB เผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม จะเป็นช่วงที่มีบริษัทโพสต์ตำแหน่งงานมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการให้โบนัสก็ได้

ในส่วนของตัวพนักงานเอง ถ้าต้องการโบนัสเพิ่ม ก็ต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น เพราะเมื่อคุณทำงานได้ดีแล้ว บริษัทก็ต้องเก็บรักษาคนเก่งๆ ไว้

โบนัสมีผลกับการรักษาลูกจ้างไว้กับองค์กร

Presentation_Bonus Report-page-020-cut

ลูกจ้างส่วนใหญ่ (71%) นำโบนัสที่ได้รับมาพิจารณาเป็นเหตุผลในการทำงานต่อกับองค์กรปัจจุบันและลูกจ้างจำนวนมากก็พร้อมจะเปลี่ยนงานไปที่อื่น หากนายจ้างปัจจุบันจ่ายโบนัสน้อยกว่าหรือถ้าได้รับข้อเสนอโบนัสที่ดีกว่าจากบริษัทอื่นๆ

หากนำปัจจัยนี้มาพิจารณา บริษัทก็ควรพิจารณาการให้โบนัสที่เป็นทั้งการให้รางวัล และที่แข่งขันได้กับผู้ประกอบการอื่นๆ หลายๆ บริษัทควรตัดสินใจเรื่องการให้โบนัสที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมของตน การให้ความมั่นใจกับลูกจ้างว่าโบนัสที่จ่ายอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น จะทำให้บริษัทสามารถรักษาพนักงานดีๆ ไว้ได้ และยังคงดึงดูดคนที่มีความสามารถหน้าใหม่ๆ เข้ามาร่วมงานได้จากข้อเสนอโบนัสที่ดึงดูดใจ

นอกเหนือโบนัสแล้วองค์กรควรเพิ่มเติมปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยรักษาพนักงานไว้ได้ แม้ว่าสวัสดิการ ค่าตอบแทนและโบนัสยังเป็นปัจจัยหลักที่ผู้สมัครนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะทำงานต่อกับนายจ้างปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ในปัจจุบันลูกจ้างนำปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสำคัญพอๆ กันมาร่วมพิจารณาเพื่อตัดสินใจอนาคตการทำงานของตนเองด้วยอาทิ โอกาสในการเติบโต การฝึกอบรม สิ่งแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยและอื่นๆ และจากนี้ไปผู้ประกอบการควรคำนึงและตระหนักถึงการสรรหาผู้สมัครงานให้เพียงพอทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่พนักงานลาออกหลังได้รับโบนัส


  •  
  •  
  •  
  •  
  •