มาดูกันว่าประเทศไหนใน APAC ที่ขี้เกียจที่สุด

  • 167
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_516780076-700

จากงานวิจัยล่าสุดของ YouGov ที่เก็บข้อมูลจากประชากรในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (APAC) พบว่า 71% ของประชากรในเอเชียแปซิฟิค บอกว่าตัวเองค่อนข้างขยัน มีเพียง 13% เท่านั้นที่บอกว่าตัวเองขี้เกียจ หากเจาะลงไปในประเทศต่างๆ ผลสำรวจพบว่า ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่มองว่าตัวเองขยันมากที่สุดในกลุ่มประชากร APAC เพราะ 79% ของผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่าตัวเองทำงานหนัก

เมื่อถามว่าคุณเป็นคนขี้เกียจหรือไม่? แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ ดูจากกราฟด้านล่างจะเห็นว่ากลุ่มที่มีอายุ 16-24 ปี เป็นกลุ่มที่บอกว่าตัวเองขี้เกียจมากที่สุด แต่ก็มีเพียง 19% เท่านั้น

Millennials vs Baby Boomers

เรื่องที่ขี้เกียจที่สุด

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง “การออกกำลังกาย” โดยเฉลี่ยจากทุกประเทศอยู่ที่ 31% และชาวฮ่องกงจะขี้เกียจมากกว่าประเทศอื่นๆ (44%) นอกจากนี้ เมื่อแบ่งเพศชายและหญิง ในเรื่องของการออกกำลังกาย ผู้หญิงจะมีแนวโน้มขี้เกียจกว่าผู้ชาย อยู่ที่ 36% : 27%

ในเรื่องของการเดินทาง ผลสำรวจระบุว่า 51% ของผู้ชายจะขับรถเอง หรือใช้บริการขนส่งมวลชน เมื่อต้องเดินทางไกลเกิน 1 กม. ในขณะที่ผู้หญิง 44% เลือกที่จะเดิน และเมื่อแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆ จะเห็นว่าคนไทยที่เลือกขับรถ และเดินในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 46 : 41

1km

Source


  • 167
  •  
  •  
  •  
  •